Lào Cai: Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Kiều Thu)

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Kiều Thu)

Sáng 24/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị hướng dẫn việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn nội dung, quy trình việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố, thị xã và xã, phường, thị trấn, cùng các cơ quan, đơn vị có người ứng cử.

Theo đó, thẩm quyền tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri do Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn chủ trì phối hợp với UBND cùng cấp. Trong thời gian tổ chức hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn cần phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có người giới thiệu ứng cử và người ứng cử để thống nhất thời gian tổ chức cụ thể, tránh tổ chức hội nghị mà vắng thành phần. Đối với các cơ quan, tổ chức có người giới thiệu ứng cử cần bố trí thời gian và công việc để tham gia đầy đủ, đồng thời, có ý kiến trao đổi tại hội nghị về sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác trước cử tri nơi cư trú để có cái nhìn toàn diện về người ứng cử.

Ngoài ra, trách nhiệm của ban công tác mặt trận khu dân cư phối hợp với trưởng bản, tiểu khu, tổ dân phố phải có trách nhiệm lập danh sách và thông báo mời cử tri đến dự hội nghị. Đối với nơi cư trú có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể cử tri và yêu cầu đảm bảo đạt 50% tổng số cử tri được triệu tập. Đối với nơi cư trú có trên 100 cử tri, có thể mời toàn thể cử tri hoặc mời đại diện hộ gia đình, nhưng phải đảm bảo có 55 cử tri tham gia hội nghị.

Thời gian tổ chức hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm cử tri nơi cư trú theo quy định từ ngày 21/3 đến 13/4. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự kiến công việc này sẽ kết thúc vào ngày 12/4.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, số lượng người được giới thiệu lập danh sách hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội ở tỉnh Lào Cai là 12 (gồm 9 nam, 3 nữ; dân tộc thiểu số chiếm 33,3% và tuổi trẻ chiếm 25%); số lượng người được giới thiệu lập danh sách hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI là 120 người (gồm 66 nam,  54 nữ; dân tộc Kinh chiếm 46,66%; tái cử 22 người; tuổi trẻ chiếm 35,83%)

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất