Lâm Đồng: Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Các đại biểu tham dự tập huấn tại điểm cầu tỉnh Trung tâm Hành chính tỉnh. (Ảnh: Nguyệt Thu)

Các đại biểu tham dự tập huấn tại điểm cầu tỉnh Trung tâm Hành chính tỉnh. (Ảnh: Nguyệt Thu)

Hội nghị có sự tham dự của đại diện Ủy ban Bầu cử tỉnh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử. Hội nghị được tiến hành trực tuyến đến 12 điểm cầu huyện, thành phố trong tỉnh.

Theo kết quả hội nghị hiệp thương lần hai do Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức, tỉnh Lâm Đồng có 12 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV và 131 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, việc lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú là dịp để cử tri phát huy quyền làm chủ trực tiếp, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người cư trú trên địa bàn được giới thiệu ứng cử làm đại biểu dân cử. Việc tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú phải đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật về bầu cử và Nghị quyết liên tịch hướng dẫn về công tác hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử, đảm bảo dân chủ, khách quan.

Theo hướng dẫn của Trung ương, việc tổ chức hội nghị lấy kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú với người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì để lấy ý kiến nhận xét toàn diện về mọi mặt và bày tỏ quan điểm đồng ý hoặc không đồng ý đối với người ứng cử. Địa điểm tổ chức tại khu dân cư nơi người ứng cử cư trú thường xuyên (không phân biệt có hộ khẩu thường trú hay tạm trú dài hạn).

Hội nghị lấy ý kiến cần đảm bảo chặt chẽ, tạo điều kiện để cử tri phát huy quyền dân chủ, phát biểu ý kiến tham gia góp ý đối với ứng cử. Thông qua hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp có cơ sở đánh giá toàn diện, khách quan những người ứng cử để hiệp thương lập danh sách người đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu, xứng đáng với tín nhiệm của cử tri tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Các đại biểu tham dự hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đã được phổ biến, quán triệt về các bước tiến hành tổ chức, cũng như thành phần tham dự hội nghị hướng dẫn, việc tổ chức hiệp thương phải đúng nơi người ứng cử đang sinh sống và những vấn đề liên quan đến biên bản hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. 

Thời gian tổ chức hội nghị cử tri đối với người ứng cử được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 21/3 đến ngày 13/4./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất