Bình Thuận: Ấn định số đại biểu được bầu cử và ứng cử các cấp

            Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 2.
(Ảnh: Linh Nguyễn)

Đối với đại biểu Quốc hội: số lượng đại biểu được bầu là 7 đại biểu, số lượng người được giới thiệu ứng cử tối thiểu là 13, tối đa là 15 người, bao gồm 3 người do Trung ương giới thiệu.

Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bình Thuận: số lượng đại biểu được bầu là 53 đại biểu, số lượng người được giới thiệu ứng cử ít nhất là 87 người, nhiều nhất là 92 người. Đối với đại biểu HĐND cấp huyện được bầu là 339 đại biểu, số lượng người được giới thiệu ứng cử là 565 người. Và đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 3.023 đại biểu, số lượng người được giới thiệu ứng cử là 5.150 người.

Về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Thuận đã tiếp nhận 4 hồ sơ/12 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội ở địa phương, không có trường hợp nào tự ứng cử.

Với đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã tiếp nhận 43 hồ sơ/92 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, không có trường hợp tự ứng cử.

Ủy ban Bầu cử cấp huyện đã tiếp nhận 354 hồ sơ/565 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, không có trường hợp tự ứng cử.

Ủy ban Bầu cử cấp xã đã tiếp nhận 2.632 hồ sơ/3.023 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, trong đó có 10 trường hợp tự ứng cử./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất