Một số địa phương hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần thứ hai

Tại Hải Dương, căn cứ vào biên bản và danh sách giới thiệu người tham gia ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đối chiếu theo các quy định của pháp luật, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ)  tỉnh Hải Dương đã lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV gồm 18 người, trong đó, 15 người ứng cử được các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương giới thiệu, 3 người tự ứng cử.

Sau khi thảo luận, Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã biểu quyết 100% nhất trí danh sách sơ bộ 18 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV như danh sách được lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày tại Hội nghị.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Hôi đồng nhân dân (HĐND) tỉnh gồm 117 người trong đó 115 người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu, 2 người tự ứng cử. Do cơ cấu số lượng người ứng cử thuộc lực lượng quân đội có sự điều chỉnh, tại hội nghị, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã đề xuất rút khỏi danh sách ứng cử 01 người và được hội nghị đồng thuận.

Đại biểu biểu quyết lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khoá XV. Ảnh: Hồng Chuyên.

Đại biểu biểu quyết lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khoá XV  và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

(Ảnh: Hồng Chuyên)

Theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, qua quá trình chọn lựa, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khoá XV của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đến nay, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã tiếp nhận 14 hồ sơ ứng cử ĐBQH khoá XV, không có hồ sơ tự ứng cử.

 Với tinh thần thống nhất cao, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí lập danh sách sơ bộ gồm 12 ứng cử viên ĐBQH khóa XV và 138 người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Quảng Ninh, kết quả sau Hội nghị hiệp thương lần 2, danh sách các người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được rút lại tương ứng lần lượt là 20 người và 165 người.

Trước đó, tính đến thời điểm bàn giao danh sách trích ngang, hồ sơ người ứng cử cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh ngày 15/3, số người ứng cử ĐBQH là 32 và số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 284.

Trong số danh sách sơ bộ 20 người ứng cử ĐBQH khóa XV, có 16 người ứng cử nơi cư trú, làm việc tại tỉnh và 4 đại biểu do Trung ương giới thiệu về. Cơ cấu và thành phần gồm: 6 nữ, 3 người ngoài Đảng và 2 người tái cử.

Cơ cấu danh sách sơ bộ 165 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026, gồm: tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước cấp tỉnh là 41 người; lực lượng vũ trang 6 người; các tổ chức kinh tế và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn bàn 2 người; các đơn vị hành chính cấp dưới 115 người./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất