Long An: 112 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Trần Thoa)

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Trần Thoa)

Ngày 17/3, đại diện Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An cho biết, Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã giới thiệu danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Long An là 14 người. Danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 là 112 người, trong đó nữ chiếm tỷ lệ 36,6 % so với quy định là 35%, ngoài Đảng 8,1% so với quy định là 10%, tái cử 43,3% so với quy định là 30%.

Căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; kết quả điều chỉnh lần thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kết quả thỏa thuận tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, hội nghị thảo luận và biểu quyết tán thành với danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng dành thời gian bàn Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, tỉnh sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh. Sau khi hoàn tất sẽ tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba (vào khoảng tháng 4) để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất