Quảng Bình: Bàn giao, tiếp nhận hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND
Đại diện lãnh đạo Uỷ ban Bầu cử tỉnh và Uỷ ban MTTQ tỉnh ký bàn giao hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Đại diện lãnh đạo Uỷ ban Bầu cử tỉnh và Uỷ ban MTTQ tỉnh ký bàn giao hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình, Uỷ ban Bầu cử tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị bàn giao danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt, bản kê khai tài sản, thu nhập của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh để tiến hành hiệp thương lần thứ hai theo quy định của pháp luật. 

Tham dự hội nghị có đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh; đồng chí Phạm Thị Hân, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh; đồng chí Trần Thế Vương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Uỷ ban Bầu cử tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thế Vương đại diện cơ quan thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh đã báo cáo việc kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ từ ngày 22/02/2021 đến 17 giờ ngày 14/3/2021 theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh) đã hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận 99 hồ sơ ứng cử; trong đó có 10 hồ sơ của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh; 89 hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, tại hội nghị, Uỷ ban bầu cử tỉnh đã tiến hành bàn giao cho Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Danh sách trích ngang, Bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội; Danh sách trích ngang những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của 89 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất