Hưng Yên tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân (Ảnh minh họa: TL)

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và

nghĩa vụ của mỗi công dân (Ảnh minh họa: TL).

Trong đó, Hội nghị hiệp thương lần thứ hai được tổ chức để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV cư trú và làm việc tại tỉnh Hưng Yên. Căn cứ kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và điều chỉnh lần thứ nhất về số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Hưng Yên, đến ngày 11/3, các cơ quan, đơn vị được phân bổ đại biểu đã hoàn thành việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV cư trú và làm việc tại tỉnh Hưng Yên. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thống nhất thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV cư trú và làm việc tại tỉnh Hưng Yên.

Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên cũng tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Căn cứ kết quả hiệp thương lần thứ nhất và điều chỉnh của Thường trực HĐND tỉnh về số lượng, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đến ngày 11/3, tất cả 46 cơ quan, đơn vị được phân bổ đại biểu đã hoàn thành việc giới thiệu người ứng cử bảo đảm cơ cấu, thành phần, số lượng; tỷ lệ tín nhiệm với những người được giới thiệu ứng cử đạt từ 80% đến 100%. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thống nhất thỏa thuận lập danh sách sơ bộ 106 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sau các hội nghị hiệp thương, các đại biểu đã thảo luận, thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, thời gian thực hiện từ ngày 21/3 đến ngày 13/4, bảo đảm trình tự, thủ tục theo luật định.

Trước đó, tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tính đến ngày 14/3, Ủy ban bầu cử tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận 10 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; tiếp nhận 106 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ủy ban bầu cử cấp huyện đã tiếp nhận 622 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện; Ủy ban bầu cử cấp xã tiếp nhận 7.691 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong đó, có 31 hồ sơ của người tự ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong các ngày từ 22/2 đến 14/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã tổ chức 3 đoàn tiến hành kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại 10 Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện; một số Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Nội dung kiểm tra gồm: Việc ban hành các văn bản liên quan đến công tác bầu cử; việc tham gia thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; kiểm tra việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử... Qua đó nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, kịp thời hướng dẫn để có biện pháp khắc phục, tháo gỡ./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất