Lâm Đồng: Hiệp thương lần thứ 2 giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND
Ông Nguyễn Quang Hải - Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đà Lạt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Lạt chủ trì hội nghị hiệp thương lần thứ 2. (Ảnh: Đam Trọng)

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đà Lạt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
TP Đà Lạt chủ trì Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2. (Ảnh: Đam Trọng)

* Sáng ngày 16/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lâm Hà đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 nhằm thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị đã được nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo về công tác hoàn tất hồ sơ của các đại biểu HĐND ứng cử. Theo nhận xét, hầu hết các hồ sơ ứng cử đáp ứng yêu cầu về thủ tục, điều kiện giới thiệu hoặc tự ứng cử. Thành phần ứng cử viên được các cơ quan đơn vị giới thiệu theo cơ cấu cũng đã đạt yêu cầu định hướng đảm bảo tỷ lệ nữ, trẻ, người ngoài đảng và dân tộc ít người. Trong số 9 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh có 4 người là nữ, 1 ứng cử viên là nữ đại diện của tôn giáo.

Sau khi nghe báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử và tự ứng cử ở địa phương và danh sách sơ bộ, lý lịch trích ngang của các ứng cử viên, Hội nghị hiệp thương đã thống nhất  đã biểu quyết 100% nhất trí danh sách sơ bộ 9 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X và 71 người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Hội nghị lần này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lâm Hà cũng đã chủ trì với  Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn thảo luận kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và kế hoạch giám sát bầu cử trên địa bàn huyện. Dự kiến, sau hội nghị lần này, từ ngày 20/3 đến ngày 12/4/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn nơi có người ứng cử sẽ phối hợp với các cơ quan, tổ chức giới thiệu người ứng cử để phối hợp tổ chức các hội nghị cử tri nơi cư trú.  

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng lưu ý các địa phương, đơn vị phải bảo đảm quyền bình đẳng của các ứng cử viên trong việc tổ chức lấy ý kiến cử tri và vận động bầu cử.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lâm Hà chủ trì Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2. (Ảnh: Huy Toản)

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lâm Hà chủ trì Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2.
(Ảnh: Huy Toản)

 * Cũng trong sáng 16/3, tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 nhằm lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Cát Tiên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cát Tiên cho biết Ủy ban Bầu cử huyện đã tiếp nhận được 61 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện từ 24 tổ chức, cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn trong huyện giới thiệu, không có hồ sơ người tự ứng cử. 

Trong số 61 người ứng cử đại biểu HĐND huyện thì có 22 người là nữ, chiếm tỷ lệ 45,9%; trẻ dưới 40 tuổi là 31 người, chiếm tỷ lệ 50,81%; đồng bào dân tộc thiểu số 12 người, chiếm tỷ lệ 19,7%; người ngoài Đảng 7 người, chiếm tỷ lệ 11,5%. 

Đánh giá về tình hình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện Cát Tiên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cho biết hầu hết các hồ sơ ứng cử đáp ứng đúng yêu cầu về thủ tục, điều kiện giới thiệu và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Hầu hết các ứng cử viên được giới thiệu đều là những người có trình độ, nhiệt tình, trách nhiệm và đạt được mức độ tín nhiệm cao của cử tri nơi công tác, nơi cư trú.

Cho ý kiến về danh sách các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Cát Tiên khóa VIII, các đại biểu tham dự hội nghị đều cho rằng các ứng cử viên đều đáp ứng được với tiêu chuẩn của một người đại biểu HĐND và 100% đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ những người được tổ chức, cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn trong huyện giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 61 người.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cát Tiên triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú để nhận xét, tín nhiệm đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện Cát Tiên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong thời gian từ ngày 21/3 đến ngày 13/4/2021.

Được biết, huyện Cát Tiên có 11 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa VIII và số lượng đại biểu HĐND huyện khóa VIII được bầu là 30 đại biểu. Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã và đang tiếp tục được các cấp, các ngành trong huyện Cát Tiên triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh và Trung ương.

* Chiều 16/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Lạt đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 về việc thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND TP Đà Lạt khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Hội nghị đã thông qua thông báo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Lạt về tình hình giới thiệu những người ứng cử và kết quả lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP Đà Lạt khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Theo đó, về số lượng, các cơ quan, tổ chức, đơn vị phường, xã giới thiệu 76 người để bầu 35 đại biểu. Hội nghị cũng đi đến thống nhất số lượng 76 người ứng cử đại biểu HĐND TP Đà Lạt khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 với cơ cấu, thành phần mà Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Lạt đã dự kiến phân bổ. Đồng thời, thông qua danh sách sơ bộ trích ngang 76 người ứng cử đại biểu HĐND TP Đà Lạt khóa XII. Đây là bước quan trọng để Ủy ban Bầu cử TP Đà Lạt tiếp tục thực hiện các bước tổ chức bầu cử đại biểu HĐND TP Đà Lạt khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy trình, thủ tục và quy định của pháp luật./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất