Ninh Bình tích cực chuẩn bị cho bầu cử

*Tại huyện Kim Sơn: Huyện đã thành lập Ban chỉ đạo công tác bầu cử; Ủy ban bầu cử huyện. 4 tiểu ban giúp việc cho Ủy ban bầu cử huyện (Tiểu ban an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và y tế; Tiểu ban nhân sự; Tiểu ban thông tin - tuyên truyền và Tiểu ban giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo) cũng được thành lập. Để tổ chức thực hiện thành công cuộc bầu cử, Kim Sơn đặc biệt coi trọng phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể thực hiện đúng quy trình, nội dung, kế hoạch đã đề ra, bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm.

Theo quy định, số lượng đại biểu HĐND huyện Kim Sơn được bầu 35 đại biểu. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Thường trực HĐND huyện đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy về dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND huyện khóa mới, đảm bảo đúng quy định. Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các xã, thị trấn tổ đã chức thành công Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả, sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, huyện Kim Sơn đã thống nhất số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện là 70 người; tổng số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 1.297 người. Hiện nay, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện trên cơ sở phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử, đang tiến hành lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

*Tại thành phố Ninh Bình: Sau khi thành lập, Ủy ban bầu cử thành phố đã triển khai kế hoạch thực hiện công tác bầu cử, ấn định danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức các hội nghị triển khai công tác bầu cử và hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục đối với người ứng cử đại biểu.

Hội nghị cử tri tại phố Phúc Ninh giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND phường Phúc Thành (thành phố Ninh Bình) nhiệm kỳ 2021- 2026. Ảnh: CTV

Hội nghị cử tri tại phố Phúc Ninh giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND phường Phúc Thành (thành phố Ninh Bình) nhiệm kỳ 2021- 2026. Ảnh: CTV


Cũng trên cơ sở đó, 14/14 xã, phường đã thành lập ủy ban bầu cử và đồng loạt tổ chức hội nghị triển khai các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử, đồng thời phân công các thành viên phụ trách theo dõi, hướng dẫn các thôn, phố về công tác bầu cử.

Bên cạnh đó, để công tác chuẩn bị bầu cử diễn ra dân chủ, các tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo, tiểu ban an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiểu ban thông tin tuyên truyền, tổ giúp việc đã được thành lập nhằm giúp việc cho Ủy ban bầu cử triển khai những công việc cần thiết.

Trong cuộc bầu cử này, thành phố Ninh Bình có 7 đơn vị bầu 32 đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Đối với cấp thành phố, số lượng giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 điều chỉnh sau hội nghị hiệp thương bước 1 là 64 người. Trong đó cơ cấu gồm: nữ 24 người (37,5%), tuổi trẻ 11 người (17,1%), ngoài Đảng 7 người (10,9%).

*Tại thành phố Tam Điệp: Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Tam Điệp đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn công tác tham gia bầu cử và triển khai các nội dung hoạt động một cách cụ thể đến các cơ sở Hội trong toàn thành phố. Trong đó tập trung tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai công tác bầu cử của ủy ban Bầu cử các cấp. Các hoạt động tuyên truyền bầu cử được lồng ghép trong chuỗi hoạt động tuyên truyền về Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các cấp Hội đã tiến hành rà soát, phát hiện, chuẩn bị danh sách phụ nữ tiêu biểu để giới thiệu nguồn nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội, giới thiệu nguồn nữ ứng cử viên HĐND các cấp gửi Hội cấp trên trực tiếp, cấp ủy, Thường trực HĐND, ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp. Với sự vào cuộc tích cực của các cấp hội phụ nữ thành phố, sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, toàn thành phố đã giới thiệu 21 đại biểu nữ ứng cử HĐND cấp thành phố (chiếm 34,4%); 158 đại biểu nữ ứng cử HĐND cấp xã (chiếm 39,7%).

*Tại huyện Yên Mô: Huyện đã thành lập Ban chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử, Ủy ban Bầu cử huyện. Ủy ban Bầu cử huyện thành lập 4 tiểu ban: Tiểu ban An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và y tế; Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền và Tiểu ban Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Ngay sau khi được thành lập, các cơ quan giúp việc đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình. Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử của ủy ban Bầu cử huyện cũng nhanh chóng được ban hành với lịch trình cụ thể.

Theo quy định, số đại biểu HĐND huyện Yên Mô nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 32 đại biểu; tổng số đại biểu HĐND các xã, thị trấn được bầu là 416 đại biểu. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, huyện Yên Mô đã thống nhất cơ cấu, thành phần số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện là 66 người. Trong đó, đại biểu nữ là 23 người (chiếm 36,51%); đại biểu tuổi trẻ 15 người (chiếm 23,81%); đại biểu ngoài Đảng 7 người (chiếm 11,11%); đại biểu tái cử là 9 người (chiếm 14,29%).

Trên cơ sở kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu HĐND, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn được phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐNĐ tiến hành giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu HĐND huyện theo đúng các quy trình của Luật. Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 với tổng số đại biểu được giới thiệu ứng cử là 808 người./.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất