Tỉnh Đắk Nông có 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Nông, đến 17h ngày 14/3, việc tiếp nhận hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành.

Cụ thể, tỉnh có 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 96 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IV. Trong đó, người nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đúng với số lượng Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất do Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức thống nhất. Số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IV, thiếu 2 người so với dự kiến. Số thiếu thuộc cơ cấu của  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh. 2 đơn vị này được cơ cấu giới thiệu 2 người ứng cử nhưng mỗi đơn vị chỉ giới thiệu 1 người ứng cử.

Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Nông tiếp nhận hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IV. (Ảnh: baodaknong.org.vn)

Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Nông tiếp nhận hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IV. (Ảnh: baodaknong.org.vn)

Tỉnh Đắk Nông cũng không có trường hợp nào tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh, toàn bộ hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa IV đều hợp lệ, thực hiện đủ 3 bước: Họp lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để dự kiến người giới thiệu ứng cử; hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị để giới thiệu người ứng cử; hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND.

Ngay sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ, Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Nông sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ người ứng cử đến Ủy ban MTTQ tỉnh để đưa vào danh sách Hiệp thương lần thứ hai vào ngày 17/3./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất