Quảng Bình: Hiệp thương lần thứ nhất đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Phạm Thị Hân phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Phạm Thị Hân phát biểu tại Hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Quảng Bình; các đồng chí: Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Bình và các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh và đồng chí Trương Văn Hởi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Bình chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình đã trình bày dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần, số lượng người của tổ chức chính trị, Ủy ban MTTQVN, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và dự kiến của Thường trực HĐND tỉnh về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận để thỏa thuận, thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 được phân bổ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương.

Đại biểu phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Đại biểu phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Hội nghị đã biểu quyết thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở tỉnh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với tổng số đại biểu được bầu là 6 đại biểu; trong đó, đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương được phân bổ là 4 đại biểu; đại biểu do Trung ương giới thiệu 2 đại biểu. Theo đó, số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương dự kiến được phân bổ theo cơ cấu định hướng là 3 đại biểu (1 đại biểu lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, 1 đại biểu chuyên trách, 1 đại biểu công an); theo cơ cấu hướng dẫn 1 đại biểu do địa phương dự kiến giới thiệu, ưu tiên lĩnh vực Mặt trận và các tổ chức thành viên. Hội nghị cũng đã thống nhất số lượng phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương là 8 đại biểu; trong đó, đề nghị thôi cơ cấu đại biểu trẻ, ngoài Đảng.

Hội nghị đã biểu quyết thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo dự kiến của Thường trực HĐND tỉnh phân bổ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương với tổng số đại biểu được bầu là 50 đại biểu. Số lượng đại biểu được phân bổ cụ thể như sau: Thường trực Tỉnh ủy, các ban đảng trực thuộc Tỉnh ủy 4 đại biểu; Thường trực HĐND, các ban HĐND, Văn phòng HĐND tỉnh 9 đại biểu; UBND tỉnh và các sở, ngành đơn vị cấp tỉnh 6 đại biểu; Ủy ban MTTQVN tỉnh 1 đại biểu; các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp 8 đại biểu; các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang và các ngành khối nội chính 3 đại biểu; các doanh nghiệp 2 đại biểu; cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện, cấp xã 17 đại biểu (trong đó cán bộ chủ chốt cấp huyện 8 đại biểu). Về cơ cấu, thành phần: Phụ nữ theo tỷ lệ 30% (15 người), người ngoài Đảng theo tỷ lệ 10% (5 người), người dưới 40 tuổi theo tỷ lệ 15% (8 người), đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tái cử ít nhất 30% (15 người), đại biểu là người dân tộc thiểu số (1 người), đại biểu là người theo tôn giáo (2 người).

Hội nghị đã thống nhất số lượng và cơ cấu người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 trong danh sách chính thức (đảm bảo số dư tối thiểu theo quy định) gồm 83 người; thống nhất số lượng phân bổ giới thiệu người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 89 người.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân nhấn mạnh: Theo Nghị quyết liên tịch số 09 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN quy định, căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội; Thường trực HĐND tỉnh tiến hành điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp mình theo quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Trên cơ sở điều chỉnh này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh có trách nhiệm thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và hướng dẫn về nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất