Hà Giang được bầu 6 đại biểu Quốc hội

Trong số 6 đại biểu, có 4 đại biểu làm việc và cư trú tại địa phương, 2 đại biểu do trung ương giới thiệu. Trong số 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương gồm có: 1 lãnh đạo chủ chốt tỉnh; 1 đại biểu chuyên trách; 1 đại biểu quân đội; 1 đại biểu do tỉnh hiệp thương, giới thiệu phù hợp với đặc thù địa phương.

 Về cơ cấu kết hợp do tỉnh giới thiệu, người dân tộc thiểu số giới thiệu ứng cử là 9 người, phụ nữ giới thiệu ứng cử 4 người, đại biểu trẻ tuổi 1 người, đại biểu tái cử 2 người. Phương án cơ cấu Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang gồm Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đại biểu kiêm nhiệm.

Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, số lượng gồm 57 đại biểu; trong đó 29 đại biểu HĐND tỉnh tái cử; 28 đại biểu tham gia mới. Về giới tính có 17 đại biểu nữ, 40 đại biểu nam. Về độ tuổi, 3 đại biểu dưới 40 tuổi; 54 đại biểu từ đủ 40 tuổi trở lên. Về dân tộc, gồm 12 dân tộc, trong đó 31 đại biểu thuộc 11 dân tộc thiểu số, 26 đại biểu dân tộc Kinh; 2 đại biểu ngoài Đảng. Về cơ cấu ngành, lĩnh  vực, 29 đại biểu ở cấp tỉnh, 3 đại biểu lực lượng vũ trang, 1 đại biểu doanh nghiệp, 24 đại biểu cấp cơ sở.

Để chuẩn bị cho công tác bầu cử, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành quyết định thành lập Ủy ban bầu cử  ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026. UBND các huyện, thành phố thành lập Ủy ban bầu cử, xác định số lượng đại biểu HĐND cấp huyện, thành phố, tổ chức hội nghị hiệp thương về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử HĐND cấp huyện; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo và Ủy ban bầu cử, tiến hành rà soát dân số, cử tri làm cơ sở xác định số đại biểu HĐND được bầu ở các cấp; tổ chức hội nghị lấy ý kiến giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp và triển khai các bước của cuộc bầu cử theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được đẩy mạnh trên tất cả các phương tiện truyền thông và trên các tuyến phố, tại trung tâm xã, phường, thị trấn. Hình thức tuyên truyền được thực hiện đa dạng, phong phú, linh hoạt, hiệu quả. Bên cạnh các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trưng bày triển lãm trước bầu cử. Công an tỉnh xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cuộc bầu cử. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử ĐBQH, HĐND tỉnh; tổ chức tập huấn về công tác bầu cử cho các địa phương./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất