Đắk Nông: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giới thiệu 1 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IV

Cử tri Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông nhất trí giới thiệu 1 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IV . Ảnh: Báo Đắk Nông

Hội nghị đã quán triệt các chỉ thị, văn bản của Trung ương, của tỉnh Đắk Nông về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các điều kiện, tiêu chuẩn của người tham gia ứng cử đại biểu HĐND; số lượng, thành phần, điều kiện, tiêu chuẩn của lực lượng quân sự tham gia HĐND; việc phân bổ đại biểu và trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cũng tại Hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông đã thống nhất giới thiệu Đại tá Đỗ Nguyên Hoài, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất