Bình Dương: Khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị bầu cử
Hội nghị đã hiệp thương thống nhất bầu 02 đại biểu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đạt tỷ lệ 100%.

Hội nghị đã hiệp thương thống nhất bầu 02 đại biểu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đạt tỷ lệ 100%.

(Nguồn: https://www.binhduong.gov.vn)

Chiều ngày 8/3, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị đã hiệp thương thống nhất bầu 02 đại biểu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đạt tỷ lệ 100%.

Cùng ngày, đoàn giám sát theo Quyết định số 82-QĐ/TU ngày 9/2/2021 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Bình Dương do Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương Hồ Quang Điệp làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Phú Giáo và Bắc Tân Uyên về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Giáo đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, lịch tổng quát của Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo bầu cử, ban hành Kế hoạch số 10-KH/HU về tuyên truyền cuộc bầu cử và triển khai đến các cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Phú Giáo, cho biết để bảo đảm thành công, huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo từng khâu, chuẩn bị công tác bầu cử bảo đảm chủ động, chặt chẽ, khoa học, đúng tiến độ đề ra. Huyện ủy Phú Giáo chỉ đạo các cấp ủy, Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban Bầu cử kịp thời tham mưu, đề xuất, tổ chức triển khai công tác chuẩn bị bầu cử, tăng cường nắm chắc địa bàn, sâu sát ở cơ sở, kịp thời cho ý kiến giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh nhằm bảo đảm công tác bầu cử diễn ra đúng tiến độ, thông suốt. Thông tin, tuyên truyền một cách đậm nét về cuộc bầu cử, chú trọng cả chiều rộng và chiều sâu, với nhiều hình thức phong phú, phù hợp để ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân.

Huyện ủy Phú Giáo cũng tập trung lãnh đạo tốt công tác nhân sự, gắn việc lựa chọn nhân sự với công tác quy hoạch cán bộ, không để đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự ứng cử đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo thực hiện tốt công tác hiệp thương để lựa chọn những người ứng cử thực sự tiêu biểu và bảo đảm cơ cấu, tỷ lệ, thành phần đáp ứng với thực tế của địa phương...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Quang Điệp đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Huyện ủy Phú Giáo. Đồng thời đề nghị Huyện ủy tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền bầu cử bằng nhiều hình thức, đến mọi đối tượng để tất cả cử tri đều được nắm bắt thông tin; tập trung thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh COVID-19, có thể tập dượt xử lý những vấn đề phát sinh; bám sát lịch của Ủy ban Bầu cử tỉnh để tiến hành các bước bảo đảm tiến độ. Song song đó, huyện cần tính toán bảo đảm cơ sở vật chất, nhân sự phục vụ bầu cử và thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo... để cuộc bầu cử diễn ra thành công.

Tại Bắc Tân Uyên, đồng chí Hồ Quang Điệp lưu ý, do địa bàn khá rộng, vì vậy huyện phải có sự chuẩn bị chu đáo lực lượng làm công tác tuyên truyền để các nội dung tuyên truyền đến được với dân; nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là của Ủy ban Bầu cử tỉnh. Huyện cũng cần lưu ý các mốc thời gian của công tác bầu cử nhằm bảo đảm tiến độ để cuộc bầu cử trên địa bàn huyện diễn ra thành công tốt đẹp

Theo đồng chí Thái Thanh Bình, Bí thư Huyện ủy huyện, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Bắc Tân Uyên cho biết, đến nay, huyện đã xác định xong thành phần, cơ cấu, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện. Số đại biểu được bầu là 30 đại biểu, số lượng người ứng cử dự kiến là 54 người. Các xã, thị trấn cũng đã xác định số đại biểu được bầu, số người ứng cử, với tổng số ứng cử viên dự kiến là 440 người, bầu chọn 258 đại biểu. Số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện dự kiến là 8 đơn vị. Số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã, thị trấn dự kiến là 64 đơn vị./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất