Bộ Tư pháp giới thiệu ​2 đại biểu tham gia ứng cử ĐBQH chuyên trách ​khóa XV

Sáng 10/3, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chuyên trách khóa XV.

Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Khương Thị Thanh Huyền, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ, Chủ tịch Công đoàn Bộ đồng chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã quán triệt một số văn bản hướng dẫn có liên quan đến tiêu chuẩn người ứng cử ĐBQH, đại biểu Hội đồng nhân được quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương. Đối với người đang công tác tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị phải có đủ điều kiện, phẩm chất theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm

100% đại biểu biểu quyết tán thành danh sách giới thiệu 2 đồng chí Đỗ Đức Hiển và Đồng Ngọc Ba ứng cử ĐBQH chuyên trách khoá XV. Ảnh: TH

100% đại biểu biểu quyết tán thành danh sách giới thiệu 2 đồng chí Đỗ Đức Hiển và Đồng Ngọc Ba

ứng cử ĐBQH chuyên trách khoá XV. (Ảnh: TH)

Đối với người đang công tác tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị phải có đủ điều kiện, phẩm chất theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín.

Tiêu chuẩn của ĐBQH chuyên trách ngoài các tiêu chuẩn chung, còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện như: có trình độ đào tạo đại học trở lên; người ứng cử làm ĐBQH chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội nói chung phải kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ từ Vụ trưởng và tương đương, chức vụ Giám đốc sở, ngành và tương đương trở lên; về độ tuổi cán bộ, công chức, viên chức lần đầu ứng cử nói chung phải đủ tuổi tham gia 02 khóa Quốc hội trở lên hoặc ít nhất trọn một khóa và đáp ứng tiêu chuẩn về sức khỏe…

Hội nghị thông qua danh sách 03 đồng chí được giới thiệu ứng cử ĐBQH chuyên trách khóa XV gồm: Đồng Ngọc Ba, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản pháp luật; Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp, Vụ trưởng Vụ pháp luật Hình sự - Hành chính; Bùi Mạnh Khoa, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa. Riêng đối với đồng chí Bùi Mạnh Khoa, Ban cán sự Đảng đã họp và thống nhất phân công đồng chí Nguyễn Quang Thái, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với các cơ quan thi hành án dân sự địa phương tổ chức Hội nghị cử tri tại địa phương để lấy ý kiến giới thiệu.

Tiếp theo, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với cán bộ, công chức tham gia ứng cử ĐBQH chuyên trách khóa XV.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp, đại diện Thư ký Hội nghị thông qua tiểu sử tóm tắt đối với từng đồng chí, Hội nghị đã tiến hành biểu quyết với kết quả 100% đại biểu đồng ý giới thiệu 02 đồng chí Đỗ Đức Hiển và đồng chí Đồng Ngọc Ba ứng cử ĐBQH chuyên trách khoá XV.

Thay mặt các đồng chí tại cơ quan Bộ Tư pháp được giới thiệu ứng cử, đồng chí Đồng Ngọc Ba khẳng định, nếu trúng cử ĐBQH chuyên trách, bản thân đồng chí sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực mang những kiến thức, kinh nghiệm của mình đóng góp hiệu quả, thiết thực để có những kết quả cụ thể cho hoạt động của Quốc hội, nhất là đảm bảo chất lượng và hiệu quả thi hành của các đạo luật…

Nhân dịp này, Bộ Tư pháp cũng đã tổ chức Hội nghị lãnh đạo Bộ mở rộng giới thiệu người ứng cử ĐBQH chuyên trách khóa XV.

Hội nghị đã thảo luận và biểu thị sự tán thành đối với từng người được giới thiệu ứng cử bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cho thấy, 100% đại biểu có mặt đồng ý giới thiệu 02 đồng chí: Đồng Ngọc Ba, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản pháp luật; Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ, Vụ trưởng Vụ pháp luật Hình sự - Hành chính ứng cử ĐBQH chuyên trách khóa XV./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất