Bình Thuận: Lấy ý kiến đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh

Đồng chí Bố Thị Xuân Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận.
(Ảnh: TL)

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự được phổ biến các quy định về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Với tinh thần dân chủ, Hội nghị đã thống nhất 100% giới thiệu đồng chí Bố Thị Xuân Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất