Hà Giang: Các huyện tổng kết hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021

*Tại huyện Yên Minh, trong 5 năm qua, HĐND huyện đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đã hoàn thành tốt chương trình hoạt động toàn khóa, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn; tổ chức thành công 14 kỳ họp, với các nội dung, phương thức hoạt động được đổi mới; quyết định nhiều vấn đề quan trọng, giúp phát huy tiềm năng, thế mạnh và giải quyết các vấn đề cấp bách trên các lĩnh vực, chất lượng các nghị quyết đã ban hành phù hợp với tình hình và yêu cầu phát triển của địa phương. Hoạt động giám sát được thực hiện thường xuyên, liên tục với 38 cuộc giám sát chuyên đề, giúp các cấp, các ngành kịp thời khắc phục những vướng mắc trong quá trình thực thi chính sách, pháp luật của nhà nước; tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của cử tri và HĐND các cấp; việc tiếp xúc cử tri đảm bảo tính công khai, trong không khí cởi mở, dân chủ, giải quyết nhiều kiến nghị, bức xúc của cử tri…

Tại hội nghị, các đại biểu HĐND huyện Yên Minh khóa XIX đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, vai trò của HĐND và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn huyện. UBND huyện Yên Minh đã khen thưởng 21 tập thể, 57 cá nhân có thành tích trong công tác HĐND, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Lãnh đạo huyện Quản Bạ tặng giấy khen cho nhiều cá nhân và tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Lãnh đạo huyện Quản Bạ tặng giấy khen cho nhiều cá nhân và tập thể vì đã có thành tích xuất sắc

trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021.

*Tại huyện Quản Bạ, trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND huyện, xã tiếp tục đẩy mạnh Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tổ chức thành công 143 kỳ họp; xem xét và nghiên cứu thông qua 657 nghị quyết; có 32 ý kiến chất vấn với 34 nội dung của tổ HĐND huyện được gửi đến các đơn vị liên quan; tổ chức được 163 đợt tiếp xúc cử tri với hơn 9.600 lượt cử tri tham dự… Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thường trực HĐND huyện, xã luôn tuân thủ quy định của pháp luật. Thường xuyên tổ chức diễn đàn “nghe dân nói và nói cho dân nghe”; tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử chi chuyên đề; các hoạt động khảo sát tại cơ sở… Phối hợp chặt chẽ với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cùng cấp để thực hiện quy chế phối hợp công tác; thực hiện tốt việc đổi mới hoạt động của HĐND huyện, xã; tổ chức cho các đại biểu HĐND huyện, xã tiếp xúc cử tri và tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến UBND huyện, xã; các cơ quan chức năng yêu cầu xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định…

Tại hội nghị, đại biểu HĐND 2 cấp đã tập trung thảo luận về những kết quả đã đạt được và những  hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua; đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hoạt động HĐND 2 cấp. Đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương những kết quả HĐND 2 cấp huyện Quản Bạ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí mong muốn HĐND 2 cấp huyện Quản Bạ luôn đổi mới để thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt nội dung giám sát và tái giám sát; đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

*Tại huyện Bắc Quang, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tổ chức 14 kỳ họp, trong đó có 10 kỳ họp thường kỳ, 4 kỳ họp chuyên đề. Các kỳ họp đã xem xét, đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP - AN của địa phương theo nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện và nghị quyết HĐND huyện hàng năm đã đề ra; xem xét và ban hành 113 nghị quyết, trong đó có 2 nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, 41 nghị quyết về nhân sự và 70 nghị quyết khác theo yêu cầu nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức được 41 cuộc giám sát, 9 cuộc khảo sát; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổ chức 22 cuộc giám sát, 3 cuộc khảo sát; Ban Pháp chế HĐND huyện tổ chức 36 cuộc giám sát; các Tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức 20 đợt giám sát…

Hội nghị đã trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

*Tại huyện Vị Xuyên, trong nhiệm kỳ, HĐND hai cấp của huyện đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Tổ chức thành công 16 kỳ họp HĐND cấp huyện, 293 kỳ họp HĐND cấp xã, ban hành 1.140 nghị quyết. HĐND hai cấp đã tổ chức thành công 1.149 cuộc giám sát chuyên đề, 792 cuộc tiếp xúc cử tri với trên 35.000 lượt cử tri, tham gia gần 8.500 ý kiến, kiến nghị. Tiếp trên 3.000 lượt công dân, tiếp nhận 788 đơn kiến nghị, phản ánh của công dân. 5 năm qua, hoạt động của HĐND đã tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND của địa phương và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. HĐND ngày càng phát huy được vai trò, vị thế là cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân các dân tộc trong huyện. Thực hiện tốt chức năng quyết định và giám sát theo luật định, góp phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội.

Tại hội nghị, UBND huyện Vị Xuyên đã khen thưởng cho 22 tập thể, 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất