Sơn Dương (Tuyên Quang) chuẩn bị chu đáo quy trình bầu cử HĐND các cấp


Người dân tìm hiểu thời gian thực hiện công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được niêm yết tại thị trấn Sơn Dương.

Người dân tìm hiểu thời gian thực hiện công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được niêm yết tại thị trấn Sơn Dương.

Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng, vì vậy, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) đã tập trung triển khai nghiêm túc từng bước theo luật định, nhằm bảo đảm cuộc bầu cử được diễn ra dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

Sau khi thống nhất với Thường trực HĐND huyện và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, UBND huyện Sơn Dương đã thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Các xã, thị trấn cũng đã thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Hoàng Đại Phong, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch MTTQVN huyện cho biết: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Số đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu là 40 người. Số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện là 80 người. Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, 57 cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, trường học, các xã, thị trấn giới thiệu 80 người ứng cử. Ủy ban bầu cử huyện đã thành lập 8 đơn vị bầu cử, tổ chức hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho chủ tịch UBND, chủ tịch Ủy ban bầu cử, những người giữ chức danh văn phòng - thống kê các xã, thị trấn và các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được trưng tập phục vụ công tác bầu cử.

Ở cấp xã, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND ở 31/31 xã, thị trấn và đã hoàn thành xong trước ngày 9-2. Số đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu là 700, số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 1.182 người.

Các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thực hiện treo lịch và công việc phải thực hiện bầu cử để cán bộ, đảng viên và nhân dân dễ dàng theo dõi. Bà Trần Thị Thu Hiền, Chủ tịch MTTQ thị trấn Sơn Dương cho biết: Hiện nay, Ủy ban MTTQ xã đã hướng dẫn quy trình giới thiệu đại biểu, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền tới người dân hiểu về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp để người dân thực hiện đầy đủ quyền công dân.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Vân Sơn cho biết: Xã đã hoàn thành việc giới thiệu ứng cử 42 đại biểu. Ủy ban bầu cử xã đã đề nghị trưởng các đoàn thể xã và cán bộ các thôn tăng cường tuyên truyền về cuộc bầu cử đến các cán bộ, hội viên và nhân dân thông qua những cuộc họp, giao cho các thành viên bầu cử và công chức Văn hóa - Xã hội xã xây dựng các bản tin tuyên truyền về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên loa truyền thanh xã. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xã đang tập trung lấy ý kiến cử tri ở các cơ quan, đơn vị, nơi cư trú của đại biểu được giới thiệu ứng cử.

Cùng với những nội dung nêu trên, các công việc tiếp theo về chuẩn bị và tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND huyện Sơn Dương nhiệm kỳ 2021 - 2026 được Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện, Ủy ban bầu cử các cấp chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành thực hiện theo phương châm đúng luật định, chắc chắn, phân công rõ người, rõ việc.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất