Hưng Yên đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử
Hưng Yên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về  Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh minh họa: TL)

Hưng Yên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh minh họa: TL)


Theo đó, mục đích của Kế hoạch là tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; để nhân dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tích cực ủng hộ, nêu cao tinh thần làm chủ, trách nhiệm công dân, tự giác tham gia bầu cử để lựa chọn, bầu những người tiêu biểu, có đủ các yêu cầu về phẩm chất, năng lực, uy tín tham gia Quốc hội, Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; tạo không khí tin tưởng, phấn khởi trong nhân dân, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Thời gian tuyên truyền trọng điểm được chia làm 3 đợt:

Đợt 1(từ tháng 1/2021 đến tháng 4/2021): Các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh thông tin, tuyên truyền về hoạt động triển khai công tác bầu cử; các nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, các văn bản, quy định pháp luật liên quan,với các hình thức, đối tượng phù hợp; tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và HĐND các cấp; thông tin tư liệu, số liệu về các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa XIV; tổ chức tập huấn và cung cấp thông tin cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí và đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở về bầu cử; kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch, nội dung công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử.

Đợt 2 (từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021): Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND; quyền nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; 15 ngày trước ngày bầu cử (23/5/2021), tập trung tuyên truyền với tần suất cao nhất. Cao điểm ngày bầu cử 23/5/2021 với nội dung chính như: Thông tin về không khí bầu cử, diễn biến, tiến độ, kết quả bầu cử ở các địa phương, dư luận của các tầng lớp nhân dân về cuộc bầu cử; các doanh nghiệp viễn thông thực hiện việc nhắn tin tới các thuê bao điện thoại di động về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đôn đốc, theo dõi công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử.

Đợt 3 (từ 24/5/2021 đến ngày 10/6/2021): Tập trung thông tin, tuyên truyền về kết quả bầu cử; trách nhiệm của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và các đại biểu trong nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức họp báo tại địa phương về kết quả cuộc bầu cử; báo cáo tổng kết công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử.

Hình thức tuyên truyền:

Tuyên truyền trên các loại hình báo chí của tỉnh: báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử, đặc san, bản tin.

Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở: Đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã.

Tuyên truyền trên hệ thống thông tin điện tử: Trang/cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; mạng xã hội.

Tuyên truyền qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở.

Tuyên truyền trực quan: pa-nô, băng-rôn, cờ phướn, bảng điện tử...; các hoạt động triển lãm, văn hóa, nghệ thuật.

Tuyên truyền trên xuất bản phẩm: tài liệu, poster, tập gấp, tờ rơi...

Tuyên truyền qua dịch vụ viễn thông: gửi email, tin nhắn SMS...

Ngoài ra, Kế hoạch cũng nêu chi tiết nội dung tuyên truyền; chế độ báo cáo và nhiệm vụ của các sở, ngành, đơn vị trong công tác thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất