Tuyên Quang: Hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử HĐND tỉnh
Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử; làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Cùng dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, lãnh đạo Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố.

Tại hội nghị lần này, các đại biểu đã được thông báo kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về số lượng, cơ cấu, thành phần những người được giới thiệu ứng cử HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Toàn tỉnh được bầu 55 đại biểu, số người được giới thiệu ứng cử là 110 người, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, số lượng theo quy định. 

Tại hội nghị, đồng chí Tăng Thị Dương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang đã hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử và làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiến hành từ ngày 24/02/2021 đến ngày 11/3/2021. Đồng chí đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX cần nghiên cứu, bám sát văn bản hướng dẫn, Nghị quyết của Trung ương thực hiện các bước giới thiệu người ứng cử đảm bảo thời gian, đúng quy định của luật.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ các nội dung đảm bảo việc giới thiệu người ứng cử đúng cơ cấu, thành phần, số lượng, thời gian theo quy định. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện có vướng mắc cần trao đổi cụ thể để triển khai các bước theo đúng quy trình hướng dẫn; người tham gia ứng cử làm hồ sơ phải đảm đúng, đủ, chính xác góp phần thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất