Lai Châu hoàn thiện các bước giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh
Các cử tri biểu quyết thể hiện sự tín nhiệm đối với người được giới thiệu ứng cử bằng hình thức bỏ phiếu kín. (Ảnh: Đinh Lan)

Các cử tri biểu quyết thể hiện sự tín nhiệm đối với người được giới thiệu ứng cử bằng hình thức bỏ phiếu kín. (Ảnh: Đinh Lan)

Hội nghị đã thông qua Thông báo số 50/TB-MTTQ-BTT ngày 7/3/2021 của Ban Thường vụ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu về việc phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh được giới thiệu 04 người ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó 02 người là lãnh đạo UBND tỉnh; 02 người là lãnh đạo cấp phòng.

Tại Hội nghị, Văn phòng UBND tỉnh đã hướng dẫn các cử tri về nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND; lấy ý kiến nhận xét của cử tri tham dự Hội nghị về người ứng cử; biểu quyết thể hiện sự tín nhiệm đối với người được giới thiệu ứng cử bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, thẳng thắn, các cử tri đã thể hiện sự đồng thuận cao, đánh giá những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đều đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 100% cử tri Văn phòng UBND tỉnh bỏ phiếu đồng ý thể hiện sự tín nhiệm đối với 04 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau Hội nghị cử tri lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, ngay trong chiều 10/3, Văn phòng UBND tỉnh đã tiến hành hội nghị Hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Hội nghị này, chủ trì Hội nghị đã báo cáo tình hình và kết quả Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác đối với từng người được dự kiến ứng cử. Các đồng chí dự Hội nghị đã thảo luận và biểu thị sự tán thành của mình đối với từng người được giới thiệu bằng hình thức giơ tay biểu quyết. Kết quả 100% nhất trí giới thiệu 04 người đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng theo phân bổ để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu hiệp thương, giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất