Quốc hội khóa XV có 33 đại biểu quân đội ứng cử

Cụ thể, theo Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, số lượng đại biểu quân đội ở các cơ quan Trung ương là 13 đồng chí (trong đó, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thuộc cơ cấu Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan bộ, các quân khu, quân chủng và lĩnh vực trọng yếu là 12 đại biểu). Số lượng đại biểu quân đội ở địa phương theo cơ cấu định hướng là 14 đồng chí.

Bên cạnh đó, 6 đồng chí cán bộ quân đội được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu bầu đại biểu chuyên trách, cơ cấu giữ các chức danh của Quốc hội khóa XV. Như vậy, tổng số đại biểu quân đội được cơ cấu bầu vào Quốc hội khóa XV là 33 đồng chí.

Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị. (Ảnh: Tiến Đạt)

Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị. (Ảnh: Tiến Đạt)

Đến thời điểm hiện tại, Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu và Văn phòng Bộ Quốc phòng đã tổ chức lấy ý kiến cử tri với những người được giới thiệu ứng cử. Kết quả, các đại biểu nhất trí giới thiệu Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tại các Quân khu đã có thêm nhiều tướng lĩnh được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Cụ thể, tại Quân khu 1, Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó Tư lệnh Quân khu 1 được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

Tại Quân khu 2, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH).

Tại Quân khu 3, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu được giới thiệu tham gia ứng cử ĐBQH.

Tại Quân khu 4, có 3 nhân sự được giới thiệu ứng cử, bao gồm: Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu; Thượng tá Nguyễn Hữu Đàn, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị; và Đại tá Vũ Xuân Hùng, Phó tham mưu trưởng Quân khu (ứng cử ĐBQH chuyên trách).

Còn tại Quân khu 5, Đại tá Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu được giới thiệu tham gia ứng cử ĐBQH.

Tại Quân khu 7, Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu được giới thiệu ứng cử ĐBQH.

Tại Quân khu 9, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu được giới thiệu ứng cử ĐBQH.

Tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm, 100% cử tri và đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị nhất trí giới thiệu các tướng lĩnh, sĩ quan kể trên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Thực hiện chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương, để chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ hai, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị toàn quân đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hội nghị lãnh đạo, chỉ huy đơn vị; hội nghị cử tri nơi công tác; hội nghị lãnh đạo, chỉ huy mở rộng để lựa chọn, giới thiệu người của đơn vị ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Thời hạn kết thúc việc tổ chức các hội nghị, nộp biên bản hội nghị là ngày 11/3/2021; biên bản hội nghị giới thiệu người của đơn vị ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV diện Trung ương giới thiệu được gửi đến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trước khi hội nghị hiệp thương lần hai được tổ chức. Việc nộp hồ sơ ứng cử bắt đầu từ ngày 22/2/2021; kết thúc vào 17 giờ 00 phút, ngày 14/3/2021; hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV khối Trung ương giới thiệu nộp 2 bộ tại Hội đồng Bầu cử quốc gia, khối địa phương giới thiệu nộp tại ủy ban bầu cử cấp tỉnh./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất