Gia Lai tích cực triển khai công tác bầu cử
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử. (Ảnh: Anh Huy)

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Ủy ban MTTQ
Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử.
(Ảnh: Anh Huy)

Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã hoàn thành tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 1, thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.

Cụ thể, thống nhất giới thiệu 13 người để tiến hành các bước hiệp thương bầu đại biểu Quốc hội; giới thiệu 150 người để hiệp thương bầu 71 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đối với cấp huyện, giới thiệu 1.022 người để bầu 571 đại biểu; cấp xã giới thiệu 9.257 người để bầu 5.195 đại biểu.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải cho biết: Để các cơ quan, đơn vị thuận lợi trong triển khai quy trình giới thiệu người ứng cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có văn bản hướng dẫn về vấn đề này. Đặc biệt, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị; các xã, phường, thị trấn thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai làm, nộp hồ sơ ứng cử.

Các văn bản hướng dẫn đều nêu rõ về tiêu chuẩn đại biểu; tiêu chuẩn, điều kiện của đại biểu Quốc hội chuyên trách, đại biểu HĐND chuyên trách; những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; thời gian, các bước giới thiệu người ứng cử…

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng với việc hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức Hội nghị giới thiệu người ứng cử, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác bầu cử tại các địa phương để hướng dẫn, chỉ đạo và kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm khắc phục kịp thời, bảo đảm cho cuộc bầu cử thực sự dân chủ, đúng luật.

Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử. (Ảnh: Anh Huy)

Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu
người ứng cử. (Ảnh: Anh Huy)

Bí thư Đảng ủy xã la Sao Nguyễn Chí Cường cho biết: “Nhằm chuẩn bị tốt nhân sự tham gia HĐND khóa mới, Thường trực Đảng ủy xã cũng đã tổ chức hội nghị chuyên đề với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các đoàn thể chính trị-xã hội; Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận 5 thôn, làng; đơn vị trường học, y tế của xã để hướng dẫn quy trình công tác giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND các cấp; quy trình hiệp thương và các hội nghị tiếp xúc cử tri nơi công tác và nơi cư trú để lấy ý kiến về người được giới thiệu đại biểu HĐND của tổ chức, cơ quan, đơn vị mình”.

Theo đó, căn cứ theo quy định, cơ cấu, thành phần, số lượng, các thành viên Ủy ban Bầu cử phụ trách địa bàn đảm nhận việc hướng dẫn, tuyên truyền, vận động các nhân sự có khả năng, đủ đức, đủ tài ở cơ sở tham gia ứng cử. Đồng thời, phát huy vai trò của Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận thôn để giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử.

Là địa bàn có đông dân tộc thiểu số, xã Ia Khươl (huyện Chư Păh) cũng đang nỗ lực khắc phục những khó khăn trong công tác lựa chọn nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nguyễn Đình Thanh cho biết: “Dựa trên số lượng cơ cấu, thành phần nhân sự được phân bổ, chúng tôi hướng dẫn các thôn, làng tổ chức lấy ý kiến, giới thiệu nhân sự. Trong đó, đặc biệt ưu tiên xem xét các trường hợp đảng viên, bí thư chi bộ có khả năng đảm trách thêm nhiệm vụ trưởng thôn để giới thiệu sao cho vừa đảm bảo cơ cấu, thành phần, vừa đảm bảo hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ nếu trúng cử”.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải cho biết, việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ ứng cử sẽ kết thúc vào 17 giờ ngày 14/3. Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 sẽ diễn ra từ ngày 15/3 đến 19/3, riêng cấp tỉnh dự kiến diễn ra ngày 16/3./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất