Hòa Bình: Tổ chức 4 đợt kiểm tra công tác bầu cử

Ủy ban Bầu cử tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBBC, ngày 9/3/2021 về kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lãnh đạo huyện Kim Bôi (Hòa Bình) báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Hồng Hiền

Theo kế hoạch, Uỷ ban Bầu cử tỉnh Hòa Bình sẽ tiến hành kiểm tra theo 4 đợt. Đợt 1 từ nay đến ngày 20/3/2021. Nội dung kiểm tra việc thành lập các tổ chức bầu cử; triển khai công tác bầu cử ở cấp huyện, cấp xã; công tác chỉ đạo (thông qua các loại văn bản như chỉ thị, quyết định, kế hoạch, hướng dẫn, công văn), cấp phát tài liệu phục vụ bầu cử; công tác hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng, số đơn vị bầu cử; số đại biểu được bầu, số đơn vị bầu; số khu vực bỏ phiếu, số đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân xã chỉ có 1 khu vực bỏ phiếu; công tác chuẩn bị nhân sự, dự kiến, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã; công tác tuyên truyền; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, diễn biến tư tưởng của Nhân dân; xử lý những vướng mắc về nghiệp vụ; báo cáo số liệu, công tác bầu cử (hòm phiếu, con dấu, tài liệu, kinh phí).

Đợt 2 từ ngày 21/3 - 17/4. Nội dung kiểm tra công tác chỉ đạo; tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử; việc nộp hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã; công tác hiệp thương lần thứ hai, danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã. Công bố danh sách đơn vị bầu cử; số đại biểu được bầu tại mỗi đơn vị bầu cử; thành lập ban bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử, xác định phân chia và phê chuẩn khu vực bỏ phiếu; thành lập tổ bầu cử ở mỗi khu vực bỏ phiếu; xác minh, trả lời về các vụ việc mà cử tri có ý kiến bằng văn bản đối với người ứng cử; công tác tuyên truyền; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, diễn biến tư tưởng của Nhân dân; xử lý những vướng mắc về nghiệp vụ; báo cáo số liệu, công tác bầu cử (hòm phiếu, con dấu, tài liệu, kinh phí).

Đợt 3 từ ngày 18/4 - 22/5. Nội dung kiểm tra công tác chỉ đạo; số tổ bầu cử, niêm yết danh sách cử tri; công tác hiệp thương lần thứ ba; công bố, niêm yết, lập danh sách những người ứng cử; xem xét, giải quyết việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử; giải quyết khiếu nại, tố cáo về danh sách cử tri; hòm phiếu, chuẩn bị và trang trí khu vực bỏ phiếu; công tác tuyên truyền.

Đợt 4 ngày 23/5. Nội dung kiểm tra tình hình tổ chức khai mạc bầu cử và cử tri đi bầu cử; công tác tuyên truyền trong ngày bầu cử; hoạt động của ban chỉ đạo, ban bầu cử, tổ bầu cử; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác tổng hợp, báo cáo bầu cử; vấn đề phát sinh khác.

Các đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra trực tiếp tại cơ sở xóm, bản, tổ dân phố, khu vực bỏ phiếu. Sau khi làm việc, nghe phản ánh, đoàn kiểm tra phải có báo cáo bằng văn bản gửi Uỷ ban Bầu cử tỉnh để kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất