Hải Dương: 18 người ứng cử đại biểu Quốc hội

Đến 17h ngày 14/3, Tổ tiếp nhận hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương kết thúc thời gian nhận hồ sơ.

Cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy Hải Dương biểu quyết nhất trí cao giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: HD.

Cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy Hải Dương biểu quyết nhất trí cao giới thiệu người ứng cử đại biểu

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: HD.

Tổ tiếp nhận đã nhận 18 hồ sơ của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 118 hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, có 15 người do các cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử; 3 người tự ứng cử. Trong số 118 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh có 116 người do cơ quan, tổ chức giới thiệu; 2 người tự ứng cử./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất