UBND tỉnh Ninh Bình: 100% nhất trí giới thiệu người ứng cử HĐND
Các đại biểu có mặt tại hội nghị đều nhất trí giới thiệu 4 đồng chí ứng cử đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh: KG)

Các đại biểu có mặt tại hội nghị đều nhất trí giới thiệu 4 đồng chí ứng cử đại biểu HĐND,
nhiệm kỳ 2021-2026. 
(Ảnh: KG)

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông báo kết quả hội nghị lấy ý kiến cử tri tại Văn phòng UBND tỉnh được tổ chức vào ngày 10/3/2021. Theo đó, thực hiện các bước, các quy trình theo quy định, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh đã họp, thảo luận lập danh sách lãnh đạo UBND tỉnh ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 4 đồng chí là: đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Tống Quang Thìn, Thường vụ Tỉnh ủy (TVTU), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Trần Song Tùng, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Cao Sơn, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí đều được cử tri nơi công tác tín nhiệm giới thiệu đạt tỷ lệ 100%.

Hội nghị đã thảo luận, tham gia ý kiến và biểu quyết bằng hình thức giơ tay giới thiệu để Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương, giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, các đại biểu có mặt đều nhất trí giới thiệu 4 đồng chí ứng cử đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2021-2026, đạt tỷ lệ 100%./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất