Lai Châu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng chủ trì cuộc họp. (Ảnh: Lê Dũng)

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng chủ trì cuộc họp (Ảnh: Lê Dũng).

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết số 133/2020/NQ-UBTVQH14 ngày 17/11/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tỉnh ủy Lai Châu đã ban hành kế hoạch và tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương đến các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc; thành lập Ban Chỉ đạo, Kế hoạch cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đúng quy định.

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 29/1/2021 về việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, tiến độ để cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh được tổ chức đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Về công tác chuẩn bị bầu cử, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tổ chức các Hội nghị triển khai công tác bầu cử; UBND tỉnh đã thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 31 thành viên; UBND tỉnh đã quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội (02 ban) và Ban bầu cử HĐND tỉnh (13 ban bầu cử); 8 huyện, thành phố thành lập Ủy ban bầu cử với tổng số 120 thành viên và thành lập Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử cấp huyện với 112 thành viên; 106 xã, phường, thị trấn thành lập Ủy ban bầu cử với tổng số 1.162 thành viên và thành lập Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử cấp xã với 112 thành viên; Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử (cấp huyện 59 đơn vị bầu cử, cấp xã 570 đơn vị bầu cử; 867 tổ bầu cử).

Đến nay, đã tổ chức xong Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất tại tỉnh thỏa thuận cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất cấp huyện, cấp xã được tiến hành theo đúng kế hoạch của Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban bầu cử tỉnh, huyện đảm bảo cơ cấu, số lượng, thành phần…

Nhằm tổng kết, đánh giá công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh, cuối tuần qua, Ủy ban bầu cử tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội nghị dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Trần Tiến Dũng.

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tính đến ngày 11/3/2021; thông qua kế hoạch kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh; báo cáo về phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị về triển khai cuộc bầu cử; báo cáo của các Tiểu ban Tuyên truyền, Đảm bảo An ninh và Trật tự an toàn xã hội, Giải quyết Khiếu nại – Tố cáo về công tác triển khai bầu cử…Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu làm rõ thêm kết quả về công tác chuẩn bị bầu cử đến thời điểm hiện tại; đồng thời đề xuất thêm các giải pháp nhằm đảm bảo công tác an toàn, an ninh cho cuộc bầu cử, công tác tuyên truyền, phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác chuẩn bị cuộc bầu cử…

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng đã khen ngợi các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh, các Tiểu ban bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố…đã triển khai công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 một cách bài bản, đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm, kịp thời, chủ động.

Tiếp thu các ý kiến trình bày tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị một số nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới là: tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường công tác tuyên truyền, tăng số lượng tin, bài tuyên truyền, thời lượng phát sóng, tạo điều kiện cho phóng viên tác nghiệp; khai thác trang panpage của tỉnh để thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời đề nghị các thành viên, các Tổ giúp việc tiếp tục bám nắm thông tin, kịp thời xử lý ngay từ đầu các tình huống phát sinh, đặc biệt là các vấn đề về an ninh, trật tự; Sở Nội vụ phối hợp với Sở Y tế có phương án, kịch bản phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để đảm bảo công tác bầu cử trong mọi hoàn cảnh. Đối với kế hoạch thành lập các đoàn kiểm tra của Uỷ ban bầu cử tỉnh, huyện, các tiểu ban, giao đầu mối là Sở Nội vụ để có sự điều tiết, tránh trùng lặp về địa bàn, nội dung. Sở Tài chính cân đối kinh phí đảm bảo cho công tác chuẩn bị bầu cử, nhất là kinh phí cho công tác tuyên truyền…/.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất