Hòa Bình: 126 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh

Cán bộ UB MTTQ tỉnh tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Cẩm Lệ

Đối với cấp huyện, cấp xã, những người được giới thiệu ứng cử cũng đã hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử. Các hồ sơ sẽ được Ủy ban bầu cử tổng hợp, xem xét; những trường hợp xin rút, không nộp hồ sơ thì thực hiện theo đúng quy định trước khi hiệp thương lần thứ hai.

Theo kế hoạch, dự kiến ngày 18/3, Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo thông báo phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tỉnh Hòa Bình được bầu 6 đại biểu Quốc hội, trong đó số đại biểu Trung ương giới thiệu là 2 đại biểu, số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 4 đại biểu; 58 đại biểu HĐND tỉnh. Để đảm bảo số dư theo quy định, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phân bổ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu 10 người cư trú và làm việc tại tỉnh ứng cử ĐBQH và 116 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất