Kiểm toán Nhà nước hoàn tất quy trình giới thiệu đồng chí Lê Minh Nam ứng cử Đại biểu Quốc hội

Thực hiện theo quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử ÐBQH của các cơ quan Trung ương, việc giới thiệu người ứng cử ÐBQH khóa XV đã được tiến hành theo ba bước: Bước đầu tiên là tiến hành họp ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để dự kiến người giới thiệu ứng cử ÐBQH; Bước thứ hai là tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử ÐBQH; Bước thứ ba là tiến hành hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị để thảo luận, giới thiệu người ứng cử ÐBQH…Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã hoàn tất các quy trình giới thiệu bổ sung đồng chí Lê Minh Nam tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV theo đúng quy định.

KTNN đã hoàn tất các quy trình giới thiệu bổ sung đồng chí Lê Minh Nam tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV theo đúng quy định 

Trước đó, KTNN đã tổ chức thành công hội nghị bước 1,2 theo quy định để lựa chọn, lấy ý kiến đối với người được dự kiến được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV bổ sung. Căn cứ vào tiêu chuẩn, năng lực công tác và các điều kiện ứng để ứng cử ĐBQH, đồng chí Lê Minh Nam đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và được KTNN giới thiệu để ứng cử ĐBQH khóa XV.

Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng được tổ chức là bước thứ ba, trong quy trình giới thiệu người ứng cử ÐBQH khóa XV đối với ứng viên thuộc các cơ quan Trung ương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến và thực hiện các quy trình, thủ tục theo quy định để giới thiệu ứng cử ĐBQH đối với đồng chí Lê Minh Nam. Kết quả tại Hội nghị, các đại biểu đã nhất trí giới thiệu bổ sung đồng chí Lê Minh Nam ứng cử ĐBQH khóa XV.

Căn cứ vào kết quả của Hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc yêu cầu các bộ phận liên quan có trách nhiệm hướng dẫn đồng chí Lê Minh Nam làm hồ sơ ứng cử theo quy định./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất