TP Hồ Chí Minh: 41 người ngoài Đảng tham gia ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp

Theo đó, trong 54 hồ sơ ứng cử ĐBQH, có 18 hồ sơ là người ngoài Đảng (chiếm 33%); trong 173 hồ sơ ứng cử ĐB HĐND TP Hồ Chí Minh, có 23 hồ sơ là người ngoài Đảng (chiếm 13%).

Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất đã biểu quyết thông qua số lượng, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử ĐBQH, ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.  Ảnh: MAI HOA

Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất đã biểu quyết thông qua số lượng, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử ĐBQH, ĐB HĐND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Mai Hoa

Có 16 hồ sơ ứng cử ĐBQH mà người ứng cử là nữ giới (30%), 8 hồ sơ là người dưới 40 tuổi (15%). Con số này ở hồ sơ ứng cử ĐB HĐND TP Hồ Chí Minh lần lượt là 58 hồ sơ (34%), 29 hồ sơ (17%).

Có 15 người (28%) tái ứng cử, 16 người (30%) tự ứng cử ĐBQH và 51 người (29%) tái ứng cử, 13 người tự ứng cử HĐND TP Hồ Chí Minh.

Trong đó, có 96% người ứng cử ĐBQH có trình độ đại học, trên đại học; tỷ lệ này đối với người ứng cử ĐB HĐND TP Hồ Chí Minh là 97%.

Ủy ban bầu cử TP Hồ Chí Minh cho biết, việc tiếp nhận hồ sơ kết thúc sau 17 giờ ngày 14/3 theo quy định. Hồ sơ người ứng cử sau đó được bàn giao sang Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh.

Dự kiến, ngày 18/3, Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 sẽ được tổ chức để lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử và những người tự ứng cử. Trước ngày 19/3, TP Hồ Chí Minh sẽ nộp hồ sơ ứng cử viên ĐBQH về Hội đồng bầu cử Quốc gia.../.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất