Lào Cai tích cực triển khai nhiệm vụ liên quan tới công tác bầu cử

Chiều 16/3, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai chủ trì Hội nghị giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Thu Ngọc)

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Thu Ngọc)

Tại buổi làm việc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đề nghị Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng chỉ thị lãnh đạo về công tác dân tộc giai đoạn 2021 – 2026 nhằm chăm lo tốt hơn công tác dân tộc trên địa bàn; quan tâm chỉ đạo về công tác cán bộ, phát triển hội viên, cấp kinh phí hoạt động và đầu tư cơ sở vật chất cho các tổ chức chính trị - xã hội…

Quý I/2021, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động phối hợp, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tăng cường công tác phối hợp, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tham gia tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; triển khai tốt công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và phòng, chống rét đậm, rét hại. Đẩy mạnh tuyên truyền nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức họp thống nhất nội dung, cơ cấu, thành phần chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và thành lập 4 đoàn kiểm tra, giám sát về công tác bầu cử đảm bảo đúng kế hoạch.

Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tập trung triển khai nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua; tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn; chủ động nắm tình hình, tư tưởng nhân dân và đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhất là những mục tiêu, định hướng, tầm nhìn 2030 - 2045 của dân tộc, các khâu đột phá, các giải pháp cơ bản trên các lĩnh vực...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Xuân Cường yêu cầu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội phải tạo được sự gắn kết trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tăng tính chủ động trong tiếp cận, tham gia cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện từng đề án, mục tiêu cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phải khẳng định được chức năng, vai trò chủ thể trong tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo được quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân; phát huy vai trò trong giám sát, phản biện xã hội tham gia xây dựng Đảng. Các tổ chức chính trị - xã hội phải chủ động nắm tình hình hội viên, đoàn viên để có giải pháp hỗ trợ kịp thời; làm tốt công tác phát triển tổ chức hội, hội viên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng quy định của pháp luật; bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh để chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác sát với tình hình thực tế; nghiên cứu 18 đề án của tỉnh để chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện sát với chức năng, nhiệm vụ; chủ động nắm các vấn đề phát sinh từ cơ sở để kịp thời giải quyết, không để hình thành và phát sinh điểm nóng…/.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất