Thông qua danh sách sơ bộ ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Long An

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An Trương Văn Nọ cho biết, hầu hết các hồ sơ ứng cử đáp ứng được đúng yêu cầu về thủ tục, điều kiện giới thiệu. Ứng cử viên được các cơ quan, đơn vị giới thiệu theo cơ cấu đều đạt yêu cầu định hướng về tỷ lệ nữ, trẻ, người ngoài đảng. Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Long An đều là những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ khá cao và đạt được mức độ tín nhiệm cao của cử tri nơi cư trú hoặc công tác.

Lãnh đạo Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An, chủ trì Hội nghị hiệp thương lần thứ 2. (Ảnh: Trần Thoa)

Lãnh đạo Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An, chủ trì Hội nghị hiệp thương lần thứ 2. (Ảnh: Trần Thoa)

Đối với Đại biểu Quốc hội, qua hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, có 14 người ứng cử Đại biểu Quốc hội, trong đó, 13 người đạt tín nhiệm 100% và 1 người đạt tín nhiệm 97,7%. Cơ cấu kết hợp, đại biểu trẻ đạt 35%, nữ đạt 52%, ngoài Đảng đạt 7,1%.

Về đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban bầu cử tỉnh tiếp nhận hồ sơ của 112 người ứng cử, trong đó, 111 người được giới thiệu ra ứng cử nơi công tác/nơi làm việc đạt tín nhiệm 100%; 1 người được giới thiệu, đạt 99,1% tín nhiệm. Theo cơ cấu kết hợp, đại biểu trẻ đạt 24,1%, nữ đạt 36,6%, ngoài Đảng đạt 7,1%, tái cử đạt 23,2%.

Tại Hội nghị, sau khi nghe báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử và tự ứng cử ở địa phương, Hội nghị hiệp thương lần hai đã nhất trí biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ 14 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV (chưa tính 3 ứng cử viên Trung ương giới thiệu về) và 112 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, trong đó nữ chiếm tỷ lệ 36,6 % so với quy định là 35%, ngoài Đảng 8,1% so với quy định là 10%, tái cử 43,3% so với quy định là 30%.

Dự kiến, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, từ ngày 21/3 - 13/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Long An tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi hoàn tất sẽ tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba (vào khoảng tháng 4) để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất