Sơn La: Nhiều huyện tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai

*Tại huyện Quỳnh Nhai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội nghị đã thông qua báo cáo công tác giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người được giới thiệu ứng cử; kết quả điều chỉnh của Thường trực HĐND huyện về cơ cấu, thành phần số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện; dự thảo kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, đơn vị giới thiệu ứng cử; danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đại biểu đã thảo luận và nhất trí lập danh sách sơ bộ 67 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai tại huyện Quỳnh Nhai (Ảnh: Báo Sơn La)

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai tại huyện Quỳnh Nhai. 

* Tại huyện Sông Mã, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ 67 người thuộc 16 cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện và 19 đơn vị hành chính cấp xã, ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo đúng nội dung, trình tự, thủ tục, đúng cơ cấu, thành phần, số lượng.

* Tại huyện Mộc Châu, Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu dự hội nghị đã tham gia ý kiến về thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện Mộc Châu nhiệm kỳ 2021 - 2026; biểu quyết 100% nhất trí rút 5 người ra khỏi danh sách dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện.

Sau vòng hiệp thương lần thứ hai, huyện Mộc Châu còn 63 người đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đưa vào danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

* Tại huyện Mai Sơn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Căn cứ kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mai Sơn đã ban hành thông báo về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện tới các cơ quan, đơn vị. Theo đó, có 67 người được các cơ quan, đơn vị, địa phương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI (không có người tự ứng cử). Trong đó, đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 44,7%; đại biểu dân tộc thiểu số hơn 67%; đại biểu ngoài Đảng hơn 14,9%...

Các đại biểu biểu quyết thống nhất thỏa thuận lập danh sách sơ bộ 67 người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, huyện Mai Sơn sẽ tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch và hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất