Tây Ninh: Cần chọn những ứng cử viên chất lượng
Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu kết luận phiên họp. (Ảnh: N.D)

Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu kết luận phiên họp. (Ảnh: N.D)

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc, hai Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Võ Đức Trong và Nguyễn Văn Hợp, các đại biểu tham dự phiên họp đã được nghe đại diện Tổ Thư ký báo cáo tình hình ứng cử viên nộp hồ sơ ứng cử; tổng hợp trích ngang và biên tập tiểu sử của người ứng cử. Theo đó, tính đến 17 giờ ngày 14/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh đã nhận được 10 hồ sơ ứng cử ĐBQH và 96 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Nhìn chung, các ứng cử viên nộp hồ sơ đúng thời gian quy định.

Theo Sở Nội vụ, dự kiến toàn tỉnh Tây Ninh có 716 khu vực bỏ phiếu. Về việc in ấn tài liệu, biểu mẫu bầu cử, Sở Nội vụ đang thực hiện thông báo lựa chọn đơn vị in ấn các mẫu thuộc trách nhiệm của Sở.

Ngoài ra, tại phiên họp, Ủy ban Bầu cử các huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh Tây Ninh cũng đã báo cáo tình hình thành lập các Ban Bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện; thông tin về tình hình thành lập các Ban Bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, in ấn tài liệu, biên tập hồ sơ ứng viên. Hầu hết công việc đều thuận lợi, đảm bảo tiến độ.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đề nghị các địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Phải lập danh sách ứng cử viên đảm bảo chất lượng, xứng đáng, không để lọt vào những phần tử cơ hội, không đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân. Các địa phương kết hợp với công an rà soát một cách chặt chẽ danh sách cử tri, đây là yếu tố góp phần thành công cho cuộc bầu cử.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh cũng nhấn mạnh, cần đẩy mạnh tuyên truyền cả chiều rộng, chiều sâu, tăng cường thông tin về cuộc bầu cử qua panô, áp phích; qua đó, người dân hiểu rõ được ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong bầu cử.../.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất