Lập Thạch (Vĩnh Phúc): Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử
Đồng chí Phùng Thế Hải UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị phát biểu tại cuộc họp,

Đồng chí Phùng Thế Hải UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị phát biểu tại cuộc họp,

Tiểu ban Văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền (VBPL&TTTT) thuộc Ủy ban bầu cử huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức họp để thống nhất Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tiểu ban.

Tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban VBPL&TTTT đã thống nhất Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện Lập Thạch. Theo đó, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử trên địa bàn huyện được tiến hành từ tháng 02/2021, cao điểm từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử.

Kế hoạch tuyên truyền được chia thành 3 đợt: Đợt 1 từ tháng 02/2021 đến hết tháng 3/2021 tập trung tuyên truyền mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; Phổ biến các văn bản, tài liệu về bầu cử; Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ; Tuyên truyền các bước hiệp thương ở các cấp.

Đợt 2 từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021: Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; danh sách, tiểu sử và các hội nghị tiếp xúc cử tri của ứng cử viên; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử; quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử. Tổ chức trang trí, cổ động, treo khẩu hiệu, cờ Tổ quốc, băng zôn, áp phích; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tuyên truyền về cuộc bầu cử trên địa bàn toàn huyện. Tăng mức độ, tần suất và thời lượng tuyên truyền trong thời gian 10 ngày trước ngày bầu cử.

Tập trung tuyên truyền về diễn biến cuộc bầu cử; phản ánh không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật và ý thức tự giác, không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri trong ngày bầu cử 23/5/2021. Đợt 3 tuyên truyền sau ngày bầu cử 23/5/2021: Tập trung tuyên truyền về kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử sau khi được các cấp có thẩm quyền công bố chính thức; việc tham gia tích cực chủ động của các tầng lớp Nhân dân đối với cuộc bầu cử. Tuyên truyền về kết quả các phong trào thi đua, các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử cũng như dư luận tích cực của các tầng lớp Nhân dân về cuộc bầu cử.

Các thành viên Tiểu ban đã thảo luận một số nội dung về cách thức tuyên truyền và các vấn đề liên quan nhằm phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền trên từng loại hình trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phùng Thế Hải UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Trưởng Tiểu ban đề nghị các thành viên Tiểu ban thực hiện tốt kế hoạch của Tiểu ban cũng như nhiệm vụ được phân công; căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền bảo đảm chất lượng, hiệu quả; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất