Hà Tĩnh: Thống nhất danh sách sơ bộ 118 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh
Hội nghị hiệp thương lần thứ 2. (Ảnh: Thùy Dương)

Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND
tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026
(Ảnh: Thùy Dương)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo kết quả giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và đọc danh sách 118 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII. 

Từ ngày 25/2/2021 đến ngày 11/3/2021 đã có 118/123 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Những người được giới thiệu ứng cử đều đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND và được cử tri tín nhiệm cao. Hội nghị cử tri nơi công tác và hội nghị ban lãnh đạo mở rộng đều biểu quyết thể hiện tín nhiệm bằng hình thức giơ tay đối với từng người được giới thiệu; 118/118 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh có phiếu tín nhiệm của cử tri đạt 100%.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hoàng Anh Đức báo cáo kết quả giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII. (Ảnh: Thùy Dương)

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hoàng Anh Đức báo cáo kết quả giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND
tỉnh khóa XVIII. (Ảnh: Thùy Dương)

Về cơ cấu thành phần, khối cơ quan Đảng cấp tỉnh: 12 người; khối chuyên trách HĐND tỉnh: 16 người; khối lãnh đạo UBND và các cơ quan chuyên môn: 19 người; khối MTTQ và các tổ chức đoàn thể: 14 người; Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: 2 người; khối các ngành dọc trực thuộc Trung ương: 10 người; khối các đơn vị sự nghiệp: 6 người; khối cấp huyện: 26 người; khối cơ sở: 5 người; tôn giáo: 2 người; kinh tế trọng điểm: 2 người; khối doanh nghiệp và hợp tác xã: 5 người. Trong số đó có 44 người là nữ (chiếm 37,3%); trẻ tuổi 27 người (chiếm 22,9%); ngoài Đảng 9 người (chiếm 7,6%).

Trên cơ sở tiêu chuẩn của đại biểu HĐND; kết quả giới thiệu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã thảo luận, thỏa thuận, thống nhất lập danh sách sơ bộ 118 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để thỏa thuận và biểu quyết nhất trí danh sách sơ bộ 118 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội nghị cũng đã thống nhất kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử; thông qua biên bản và danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII./.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất