TT Sơn Dương: Hiệp thương lần thứ 2 những người ứng cử đại biểu HĐND thị trấn khóa XXI
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thị trấn Sơn Dương Trần Thị Thu Hiền chủ trì hội nghị

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thị trấn Sơn Dương Trần Thị Thu Hiền chủ trì hội nghị

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị trấn Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thị trấn Sơn Dương khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Xuân Thực, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Nguyễn Văn Khánh, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thị trấn; Lương Xuân Khóa, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử thị trấn; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên.    

Tính đến ngày 15/3/2021, Ủy ban bầu cử thị trấn đã tiếp nhận 68 bộ hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn của những người được cơ quan, đơn vị và tổ dân phố thị trấn giới thiệu. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị trấn đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ tài liệu theo quy định do Ủy ban bầu cử, các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố gửi tới. 

Sau khi nghe báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử ở địa phương, hội nghị đã trao đổi, thỏa thuận thống nhất lập danh sách sơ bộ với 56 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn, nhiệm kỳ 2021-2026 (trong đó công tác Đảng 01 người, chiếm tỷ lệ 1,78 %; chính quyền, 7 người, chiếm tỷ lệ 12,5 %; MTTQ, các đoàn thể 5 người, chiếm tỷ lệ  8,92%; giáo dục 1 người, chiếm tỷ lệ  1,78%; lực lượng vũ trang 1 người, chiếm tỷ lệ 1,78 %;  tổ dân phố 41 người, chiếm tỷ lệ 73,21%; đảm bảo cơ cấu là người dân tộc thiểu số 11 người, chiếm tỷ lệ 19,64%; là nữ 28 người chiếm tỷ lệ 50%; là người ngoài Đảng 15 người chiếm tỷ lệ 26,78%; là đại biểu trẻ tuổi 13 người chiếm tỷ lệ 23,21%.  

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, từ ngày 21/3 đến ngày 13/4, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thị trấn sẽ phối hợp tổ chức hội nghị cử tri, lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 56 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị trấn. Việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú sẽ được thực hiện công khai, dân chủ, bảo đảm quyền bình đẳng của những người ứng cử.

Sau khi hoàn tất thủ tục, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị trấn Sơn Dương sẽ tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba (vào khoảng giữa tháng 4/2021) để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026./.


 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất