Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cử tri
 
Lãnh đạo tỉnh Hà Nam tặng hoa các đại biểu quốc hội tỉnh Hà Nam. Ảnh: TTXVN

Lãnh đạo tỉnh Hà Nam tặng hoa các đại biểu quốc hội tỉnh Hà Nam. Ảnh: TTXVN

Ngày 16/3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam khóa XIV tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ hoạt động 2016-2021.

Theo đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã nỗ lực, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, tạo dấu ấn tích cực trong hoạt động của Đoàn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương cũng như đóng góp tích cực vào thành tựu chung của Quốc hội. Chất lượng tham gia xây dựng pháp luật được nâng lên.

Trong nhiệm kỳ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức 128 hội nghị, hội thảo lấy ý kiến dự thảo luật. Kết quả có gần 600 ý kiến tham gia của các sở, ngành, tổ chức đoàn thể và nhân dân với 55 dự án luật. Qua đó, đã giúp cho các đại biểu Quốc hội có dịp nghiên cứu trước các dự án luật, nắm được những vướng mắc về cơ chế, chính sách trong thực tiễn để tham gia ý kiến tại các kỳ họp Quốc hội. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm tốt công tác giám sát. Nội dung giám sát nhằm vào những vấn đề bức xúc của cử tri gắn với yêu cầu giám sát tối cao của Quốc hội. Trong nhiệm kỳ, Đoàn đã tổ chức thực hiện 28 cuộc khảo sát, 8 cuộc giám sát chuyên đề và phối hợp tham gia 55 cuộc giám sát của Đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội tại địa phương.

Các cuộc giám sát của Đoàn được chuẩn bị kỹ về nội dung, điều kiện phục vụ, phương thức tổ chức hoạt động giám sát được chú trọng, đổi mới theo hướng ngày càng đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, phát huy trí tuệ của các đại biểu Quốc hội và đội ngũ chuyên gia. Thông qua các cuộc giám sát chuyên đề, Đoàn đã tổng hợp khoảng 42 nhóm ý kiến, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương về việc sửa đổi những bất cập trong chính sách pháp luật thuộc các lĩnh vực được giám sát. Đồng thời, Đoàn gửi UBND tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh 28 nhóm ý kiến, kiến nghị về việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật ở các lĩnh vực này tại địa phương nhằm phát huy kết quả tích cực và xử lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực thi pháp luật.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khẳng định: Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới hoạt động, tận tụy, tìm hiểu, nghiên cứu và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam mong muốn, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa tới cần kế tiếp nhiệm vụ, tiếp tục đề cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tâm huyết, thường xuyên tiếp xúc và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, mang tiếng nói của cử tri và nhân dân đến với Quốc hội, giúp Quốc hội có những quyết sách cho sự phát triển của đất nước, nâng cao hơn nữa đời sống của nhân dân.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất