Bình Dương: 16 người ứng cử ĐBQH khóa XV và 121 người ứng cử đại biểu HĐND

Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người tự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026).

Đối với đại biểu Quốc hội khóa XV, có tổng số 16 người (số dư 3 người), trong đó có 14 người được 13 cơ quan, đơn vị được phân bổ giới thiệu ứng cử và hai người tự ứng cử. Cơ cấu kết hợp nữ là 7 người, 5 người dưới 40 tuổi, tái cử 3 người.

Đối với đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) có tổng cộng có 121 người ứng cử đại biểu HDND tỉnh (số dư 3 người). Trong đó, có 117 người được 96 cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND và 4 người tự ứng cử. Cơ cấu nữ có 44 người, người trẻ dưới 40 tuổi là 28 người, ngoài Đảng là 12 người, tái cử 38 người, dân tộc 04 người, tôn giáo 3 người.

100% đại biểu dự hội nghị nhất trí biểu quyết danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ  2021-2026. (Ảnh: BD)

100% đại biểu dự hội nghị nhất trí biểu quyết danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: BD)

Tại Hội nghị, căn cứ vào các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, hội nghị hiệp thương lần thứ 2 đã thống nhất biểu quyết 100% nhất trí danh sách sơ bộ 16 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 121 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh khoá X, dự kiến thực hiện từ ngày 21/3 đến ngày 13/4.

Sau khi hoàn tất sẽ tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, dự kiến vào khoảng giữa tháng 4 để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

*Cùng ngày, tại Quảng Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nhất trí lập danh sách sơ bộ 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 97 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, trong số 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội có 2 người ngoài Đảng (chiếm 18,18%), 5 nữ (chiếm 45,45%), 2 người là đồng bào dân tộc Cơtu (chiếm 18,18%) và 1 người tái cử (chiếm 9,1%), có 1 người tự ứng cử.

Trong số 97 người ứng cử HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X có 46 nữ (chiếm 47,4%), 16 người ngoài Đảng (chiếm 16,5%), 32 người dưới 40 tuổi, 12 là người đồng bào dân tộc thiểu số, 29 người tái cử; có 43 người trình độ trên đại học, 52 người có trình độ đại học và 32 người dưới đại học./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất