Hà Nam: Triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử
 
Đồng chí Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Báo Hà Nam

Đồng chí Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Báo Hà Nam

Ngày 18/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hà Nam khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) tổng kết, đánh giá hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và xem xét, thảo luận, thông qua một số nghị quyết chuyên đề quan trọng.

Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016-2021, ông Đặng Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam cho biết, nhiệm kỳ qua, trên cơ sở kế thừa, phát huy thành quả của các khóa trước, HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Với chức năng là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, HĐND tỉnh đã kịp thời ban hành các nghị quyết để quyết định những vấn đề lớn, quan trọng của địa phương thuộc thẩm quyền. Đặc biệt là quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu và biện pháp bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của tỉnh, cụ thể hóa kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bảo đảm tính thống nhất, khả thi, thiết thực, đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

Trong hoạt động giám sát, những vấn đề quan trọng được đông đảo cử tri, dư luận xã hội quan tâm đã được lựa chọn. Công tác tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; mối quan hệ giữa đại biểu HĐND tỉnh với cử tri địa phương ngày càng gắn bó.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những đóng góp quan trọng của HĐND tỉnh, các Ban, các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, HĐND tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021 đề ra; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử và giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bầu cử. Các đại biểu HĐND tỉnh trên cương vị công tác của mình tích cực tham gia công tác chuẩn bị bầu cử và giám sát công tác bầu cử, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân tham gia thực hiện đầy đủ quyền làm chủ trong việc lựa chọn, giới thiệu bầu người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu, tham mưu HĐND tỉnh khóa mới xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, trong đó chú trọng các nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách để bảo đảm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã được khen thưởng./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất