HĐND tỉnh Trà Vinh khoá IX tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021
Chủ tọa kỳ họp. (Ảnh: Phượng Khánh)

Chủ tọa kỳ họp. (Ảnh: Phượng Khánh)

Hội nghị có nhiệm vụ xem xét báo cáo công tác của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, các báo cáo công tác của ngành Kiểm sát, Tòa án, Thi hành án và tình hình Mặt trận tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, thông qua một số nghị quyết đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, phục vụ đời sống dân sinh trên địa bàn tỉnh.

Tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021, bà Dương Thị Ngọc Thơ - Phó chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh Trà Vinh có 49 đại biểu, Thường trực HĐND tỉnh gồm 8 thành viên, có 4 ban HĐND tỉnh và 9 tổ đại biểu HĐND ở 9 đơn vị hành chính cấp huyện. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX đã tổ chức được 19 kỳ họp, trong đó có 10 kỳ họp chuyên đề và 9 kỳ họp thường lệ. Qua 19 kỳ họp, HĐND tỉnh đã ban hành 346 nghị quyết trong đó có 59 nghị quyết về nhân sự. Các kỳ họp được tổ chức theo hướng đổi mới và phát huy dân chủ trí tuệ của đại biểu, trong đó, dành nhiều thời gian cho hoạt động chất vấn. Nhiều kiến nghị của cử tri được trả lời trực tiếp đã góp phần giải quyết kịp thời những vướng mắc trong đời sống của người dân và trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội các địa phương…

Trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh, Thường trực và các ban HĐND tỉnh đã tổ chức 84 đợt giám sát chuyên đề trên các lĩnh vực: xây dựng cơ bản, tài nguyên môi trường, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, y tế, giáo dục đào tạo, cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân và việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh ban hành. Thông qua công tác giám sát có gần 1.400 kiến nghị đến đơn vị địa phương chịu sự giám sát và các ngành có liên quan từ đó đề ra biện pháp khắc phục.

Trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh đã tổ chức 19 đợt tiếp xúc cử tri với 964 cuộc ở 9/9 huyện, thị xã, thành phố với trên 102.000 lượt cử tri tham dự và 11.000 lượt ý kiến đề đạt đến các ngành chức năng, có gần 90% ý kiến cử tri đã được các sở, ngành địa phương giải trình tại chỗ, các ý kiến còn lại đã được gửi đến các cơ quan chức năng giải quyết.

Về báo cáo công tác của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, UBND tỉnh đã xây dựng và trình HĐND tỉnh khóa IX ban hành 266 nghị quyết trên các lĩnh vực, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh ban hành trên 46.000 văn bản các loại để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội trong đó tập trung vào các nhiệm vụ: tái cơ cấu nền kinh tế gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng; thực hiện các nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp, phát triển nuôi trồng thủy sản; xây dựng nông thôn mới; thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, phát triển điện; phát triển du lịch; cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ nhận được sự đồng thuận trong Nhân dân. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Quốc phòng an ninh được giữ vững, các đột phá chiến được triển khai đồng bộ đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh Trà Vinh đã miễn nhiệm 19 lượt thành viên UBND tỉnh; đến cuối năm 2020, tổng số thành viên UBND tỉnh là 21 thành viên.

Kỳ họp lần thứ 19 HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX đã thông qua 8 nghị quyết: Nghị quyết quy định chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết trích (tỷ lệ %) để lại phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Nghị quyết quy định mức chi, thời gian hỗ trợ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; Nghị quyết về thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án, cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Nghị quyết hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Trà Vinh trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh và Văn phòng HĐND tỉnh.

Sau kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thực hiện hoạt động tiếp xúc cử tri để báo cáo, thông báo đến cử tri về kết quả kỳ họp; Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành, địa phương sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến, triển khai kịp thời các nghị quyết HĐND vừa ban hành đến người dân nắm, biết và thực hiện. Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đã tặng bằng khen cho 09 tập thể và 23 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp phục vụ các hoạt động của HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất