Hải Dương: Bổ sung 5 ủy viên Ủy ban Bầu cử tỉnh

Theo đó, UBBC tỉnh Hải Dương bổ sung 5 đồng chí: Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Thanh Thảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Bùi Sỹ Hoàn, Giám đốc Sở Tư pháp; Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc, phụ trách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ảnh minh họa. Nguồn: TL.

(Ảnh minh họa của: TL)

Đồng thời, thay đổi chức danh của 2 đồng chí ủy viên UBBC tỉnh: Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Ngọc Quang, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh.        

UBND tỉnh Hải Dương cũng quyết định cho thôi không tham gia ủy viên UBBC tỉnh đối với 5 đồng chí khác do nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu, nghỉ hưu trước tuổi và do chuyển công tác./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất