Lâm Đồng: Lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh
Đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị hiệp thương lần 2. (Ảnh: Nguyệt Thu)

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì
Hội nghị hiệp thương lần 2. (Ảnh: Nguyệt Thu)

 

Trên cơ sở Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ủy ban  Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh đã thỏa thuận, thống nhất giới thiệu 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 132 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội nghị hiệp thương lần 2 tiếp tục thảo luận, xem xét, lấy ý kiến các vị đại biểu tham dự và thống nhất danh sách ứng cử để tiếp tục tiến hành các bước tiếp theo.

Trước đó, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã thống nhất giới thiệu 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Tuy nhiên, Ban đại diện Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh không giới thiệu được người tham gia ứng cử nên tổng số danh sách hiện nay là 12 người.

Trong số danh sách 12 người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV gồm có 6 người dân tộc thiểu số (tỷ lệ 50%), nữ 6 người (50%), trẻ tuổi 7 người (58,3%), đại biểu tái cử 2 người (16,6%), người ngoài Đảng 2 người (16,6%).

Tại Hội nghị hiệp thương lần 2, các đại biểu đã thống nhất biểu quyết lập danh sách chính thức 12 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất danh sách 12 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Nguyệt Thu)

Các đại biểu biểu quyết thống nhất danh sách 12 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

(Ảnh: Nguyệt Thu)

Cũng trên tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, xem xét các trường hợp được lập danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tuy nhiên, sau khi thảo luận, Hội nghị đã đi đến thống nhất đưa ra khỏi danh sách 1 trường hợp do không đủ độ tuổi theo quy định.

Theo báo cáo, về cơ bản, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật về bầu cử. Các huyện, thành phố sau khi được phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người ra ứng cử đã tiến hành hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị  giới thiệu người ứng cử theo đúng quy định. 

Về ý kiến cử tri nơi công tác đối với những người được giới thiệu ứng cử, có 2.477 cử tri tham dự với 269 lượt ý kiến phát biểu, đa số cử tri bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử. Cử tri đề nghị nếu trúng cử, đại biểu cần phát huy cao hơn trách nhiệm của mình đối với cử tri, là người đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cử tri và nhân dân./.

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất