Thái Bình: 12 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Đại biểu biểu quyết tại Hội nghị. Ảnh: HD

Hội nghị nhất trí triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 12 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV; nhất trí đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình phối hợp với cơ quan chức năng xác minh hồ sơ, lý lịch của người tự ứng cử, đủ điều kiện tiêu chuẩn sẽ tiến hành các bước tiếp theo của quy trình hiệp thương và tiến hành lấy ý kiến đồng thời ở nơi công tác và nơi cư trú của người tự ứng cử. Thời gian tiến hành lấy ý kiến từ ngày 21/3 đến ngày 13/4/2021.

Hội nghị đã thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng cử gồm 124 người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, gấp 2 lần số đại biểu được bầu. Trong đó, khối Đảng có 20 người; khối chính quyền 14 người; khối sở, ngành, phòng 25 người; khối Mặt trận, các đoàn thể 24 người; khối tổ chức xã hội 4 người; khối kinh tế, doanh nghiệp 23 người; khối giáo dục, y tế 12 người; khối tôn giáo 2 người.

Về cơ cấu kết hợp, nữ có 50 người, ngoài Đảng 15 người, dự kiến tái cử có 21 người. Hội nghị nhất trí triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với tất cả 124 người này từ ngày 21/3 - 13/4.

Theo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình, việc giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội đều đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị của tỉnh đã giới thiệu đủ 12 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV. Những người này đều có tỷ lệ tín nhiệm cao. Đến 17 giờ ngày 14/3, một người đã nộp hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Ủy ban bầu cử tỉnh.

Bên cạnh đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thực hiện việc giới thiệu người ứng cử đảm bảo đúng quy trình, khách quan, dân chủ và đã giới thiệu được người ứng cử đảm bảo đúng cơ cấu, đủ tiêu chuẩn. Người được giới thiệu ứng cử có tỷ lệ tín nhiệm của cử tri cao./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất