Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai tích cực triển khai công tác bầu cử
Quang cảnh hội nghị hiệp thương thỏa thuận, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Hữu Huỳnh)

Quang cảnh hội nghị hiệp thương thỏa thuận, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Hữu Huỳnh)

Tại hội nghị hiệp thương lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã báo cáo kết quả giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, đến hết ngày 11/3/2021, các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành việc tổ chức thực hiện các hội nghị giới thiệu người ứng cử theo quy định, giới thiệu 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Đến ngày 14/3, các đơn vị đã nộp đầy đủ hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trình bày tờ trình về việc thỏa thuận để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về thành phần, cơ cấu người ứng cử. Các đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Cơ cấu thành phần bao gồm: nam 9 người, nữ 3 người; dân tộc thiểu số chiếm 33,3% và tuổi trẻ chiếm 25%.

Tại hội nghị hiệp thương lập danh sách người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã báo cáo kết quả giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI. Theo đó, tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI đã thống nhất phân bổ cho 24 cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu 193 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trình bày tờ trình về dự kiến thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI. Hội nghị đã tiến hành thỏa thuận cơ cấu, thành phần người ứng cử. Sau thảo luận, các đại biểu đã biểu quyết, nhất trí thông qua danh sách giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 120 người. Cơ cấu thành phần bao gồm: nam 66 người, nữ 54 người; dân tộc Kinh chiếm 46,66%; tái cử 22 người; tuổi trẻ chiếm 35,83%.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Giàng Seo Vần, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương tích cực phối hợp trong công tác trước khi tiến hành hiệp thương lần thứ ba; tập trung triển khai kế hoạch bầu cử đảm bảo thời gian theo quy định, quy trình; triển khai hướng dẫn quy trình lấy ý kiến về các ứng cử viên tại nơi công tác, cư trú.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị việc giới thiệu, chọn người ứng cử đảm bảo thực hiện theo đúng Luật Bầu cử; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đối với Ủy ban bầu cử các cấp…

*Chiều cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mường Khương (tỉnh Lào Cai) tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Kim Huệ)

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Kim Huệ)

 Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XVIII của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; thông qua danh sách những người được giới thiệu ứng cử để hội nghị thỏa thuận lập danh sách sơ bộ. Theo đó, căn cứ vào biên bản giới thiệu người tham gia ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương cho thấy: Những người được giới thiệu tham gia ứng cử đều gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất đạo đức, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện, được cử tri nơi công tác tín nhiệm cao; đủ điều kiện giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã lập danh sách 61 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Mường Khương khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong đó: Nam 41 người, tỷ lệ 67,21%; nữ 20 người, tỷ lệ 32,78%; tuổi trẻ dưới 40 tuổi 30 người, tỷ lệ 49,18%; ngoài đảng 10 người, tỷ lệ 16,39 %; dân tộc thiểu số 36 người, tỷ lệ 59,01%.

Sau khi thảo luận, các đại biểu dự hội nghị hiệp thương đã biểu quyết 100% nhất trí danh sách sơ bộ 61 người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XVIII. Hội nghị cũng bàn kế hoạch tổ chức lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất