Các tỉnh thành ứng cử ĐBQH, HĐND đảm bảo cơ cấu và tiêu chuẩn
Các đại biểu biểu quyết nhất trí danh sách sơ bộ các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: mattran.org.vn

Các đại biểu biểu quyết nhất trí danh sách sơ bộ các ứng cử viên đại biểu

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ảnh: mattran.org.vn

*Tại An Giang, ngày 18/3 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nhất trí danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh gồm 15 người. Trong đó có 14 người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và 1 trường hợp tự ứng cử. Cơ cấu thành phần gồm: 6 nữ, 2 người dân tộc thiểu số, 1 người ngoài đảng, 2 người trẻ tuổi, 2 người tái ứng cử. Có 9 ứng cử viên đạt trình độ trên đại học và 6 ứng cử viên có trình độ đại học. Tất cả những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đều có lập trường chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình công tác.

Hội nghị cũng thống nhất lập danh sách sơ bộ gồm 110 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, khối Đảng có 22 người, khối Nhà nước - 24 người, khối lực lượng vũ trang - 3 người, khối mặt trận, đoàn thể và thành phần khác - 58 người. Về cơ cấu, có 40 nữ, 27 người ngoài đảng, 10 người dân tộc thiểu số, 27 người tái ứng cử.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh đều đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 từ ngày 21/3-13/4.

*Tại Cao Bằng, ngày 17/3 danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được thống nhất tại Hội nghị hiệp thương lần hai.

Tại hội nghị, bà Đặng Thị Duyên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ  Việt Nam tỉnh đã báo cáo tình hình giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021 - 2026; thông qua danh sách những người được giới thiệu ứng cử để hội nghị thỏa thuận lập danh sách sơ bộ.

Những người được giới thiệu ứng cử đều gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất đạo đức, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có năng lực, trình độ, có kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, được cử tri nơi công tác tín nhiệm cao.

Việc lấy ý kiến giới thiệu đảm bảo đúng quy trình theo quy định, dân chủ, khách quan và cơ cấu, thành phần.

100% đại biểu có mặt nhất trí với danh sách sơ bộ 12 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và 99 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng, khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu biểu quyết nhất trí danh sách sơ bộ các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất