Yên Bái làm tốt công tác tuyên truyền bầu cử
Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ hướng dẫn việc lập, gửi hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ hướng dẫn việc lập, gửi hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND tỉnh các cấp nhiềm kỳ mới. Qua đó, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, thời gian này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh Yên Bái đang tích cực phát huy trò, trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ công tác này.

Đồng chí Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái cho biết: “Thực hiện công tác tuyên truyền, thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã kịp thời tuyên truyền về cuộc bầu cử gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh như: Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1964), 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 03/02/2021).

Từ nay đến khi diễn ra cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục phối hợp với HĐND, UBND, Ủy ban bầu cử, các tổ chức thành viên và các cơ quan báo chí tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; tuyên truyền về kết quả hoạt động của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 gắn với những chủ trương, chính sách lớn có tác động tích cực đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng...”. Song song với lộ trình, các bước của cuộc bầu cử, ngày 8/2 vừa qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương (lần thứ nhất) để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, tỉnh Yên Bái đã thống nhất hiêp thương giới thiệu 10 đại biểu đảm bảo đúng số lượng, cơ cấu thành phần theo dự kiến phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Về đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái thống nhất số lượng được bầu là 56 đại biểu. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã dự kiến số lượng người được giới thiệu ứng cử gấp 2 lần so với tổng số đại biểu được bầu (dự kiến khoảng 112 người) đảm bảo cơ cấu, thành phần như: tỷ lệ đại biểu nữ, đại biểu tuổi trẻ, đại biểu người ngoài đảng, đại biểu là người dân tộc thiểu số và đại biểu tái cử. Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, ngày 2/3, Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái tiếp tục tổ chức Hội nghị thông báo phân bổ đại biểu và hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Qua đó, giúp cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương nắm được những điểm mới của đợt bầu cử lần này, đồng thời tiến hành lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh đảm bảo đúng luật, thực chất và hiệu quả.

Để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, từ nay cho đến khi diễn ra cuộc bầu cử, Ủy ban MTTQ các cấp của tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tuyên truyền tới cử tri và nhân dân về kết quả các hội nghị hiệp thương; danh sách, tiểu sử những ứng cử viên ĐBQH, HĐND các cấp; các quy định về trình tự, thể thức, địa điểm bầu cử, thời gian đi bỏ phiếu; phối hợp với các tổ chức thành viên nắm bắt tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội; tuyên truyền đấu tranh chống các khuynh hướng lệch lạc, tư tưởng bè phái, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, các quan điểm sai trái hoặc thái độ thờ ơ, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng đối với cuộc bầu cử; tuyên truyền việc chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên của hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên; đấu tranh phản bác quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị lợi dụng cuộc bầu cử để xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cùng với đó, sẽ tiếp tục tổ chức tốt công tác hiệp thương, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát để chất lượng cuộc bầu cử ngày càng được nâng cao./.


 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất