TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2
Bà Tô Thị Bích Châu điều hành hội nghị thảo luận

Bà Tô Thị Bích Châu điều hành hội nghị thảo luận

Ngày 18/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2 để thoả thuận lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Ban Chỉ đạo Ủy ban Bầu cử TP Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Anh Xuân, Phó Trưởng ban Công tác phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh; các đồng chí đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân Thành phố; Sở Nội vụ, các ban Đảng Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị đã thống nhất hiệp thương danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV gồm 51 ứng cử viên và danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 172 ứng cử viên.

Cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV cụ thể như sau: Nữ: 16/51 (31%); người ngoài đảng: 16/51 (31%); Dưới 40 tuổi: 08/51 (16%); Dân tộc – Tôn giáo: 08/51 (16%); Tái cử: 15/51 (29%); Tự ứng cử 15/51 (29%); Trên đại học: 38/51 (74%); Đại học: 12/51 (24%); Dưới đại học: 01/51 (2%).

Cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa X cụ thể như sau: Nữ: 58/172 (34%); Ngoài Đảng: 23/172 (13%); Dưới 40 tuổi: 29/172 (17%); Dân tộc – Tôn giáo: 15/172 (2%); Tái cử: 51/172 (30%); Tự ứng cử: 13/172 (8%); Trên Đại học: 117/172 (68%); Đại học: 50/172 (29%); Dưới Đại học: 05/172 (3%)


 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất