Thừa Thiên Huế: Thông qua danh sách sơ bộ ứng cử viên đại biểu HĐND
Hội nghị biểu quyết thống nhất danh sách sơ bộ 65 ứng cử viên đại biểu HĐND TP. Huế (Ảnh: PV)

Hội nghị biểu quyết thống nhất danh sách sơ bộ 65 ứng cử viên đại biểu HĐND TP. Huế. (Ảnh: PV)

Với danh sách sơ bộ, có tất cả 65 ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND của thành phố Huế nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong đó, có 24 đại biểu nữ (tỷ lệ 36,9%); 8 đại biểu ngoài Đảng (tỷ lệ 12,3%); 1 đại biểu tôn giáo (tỷ lệ 1,5%); 17 đại biểu trẻ tuổi (tỷ lệ 26,1%) và 20 đại biểu tái cử (tỷ lệ 30,7%). Về trình độ học vấn, có 1 đại biểu trình độ Cao đẳng, chiếm tỷ lệ 1,5%; còn lại có trình độ Đại học trở lên. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thống nhất biểu quyết với 100% đại biểu nhất trí danh sách sơ bộ 65 ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) huyện A Lưới, toàn huyện được ấn định 10 đơn vị bầu cử HĐND huyện, trong đó có 9 đơn vị bầu cử được bầu 3 đại biểu, 1 đơn vị bầu cử được bầu 4 đại biểu. Cấp xã, thị trấn có 90 đơn vị bầu cử. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai của huyện đã biểu quyết thống nhất danh sách đại biểu được ra ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 57 người. Cơ cấu thành phần đại biểu gồm: Đại biểu nữ là 29 người (đạt 50,8%), đại biểu dưới 40 tuổi 26 người (45,61%), đại biểu người dân tộc thiểu số 35 người (61,40%), đại biểu tái cử 18 người (31,57%), đại biểu ngoài đảng là 4 người (7,01%).

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai của huyện Phong Điền đã thống nhất danh sách sơ bộ 60 người ứng cử đại biểu HĐND huyện Phong Điền khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cũng tại hội nghị, UBMTTQVN huyện Phong Điền thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại huyện Nam Đông, Hội nghị hiệp thương cũng đã thống nhất lập danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 56 người. Trong số đó có 26 nữ (chiếm tỷ lệ 46,4%); 24 người dân tộc thiểu số (chiếm tỷ lệ 42,8%); ngoài Đảng có 7 người (chiếm 12,5%); trẻ tuổi 25 người (chiếm tỷ lệ 44,6%); tái cử 18 người (chiếm 32%).

Hội nghị nghị hiệp thương lần hai tại huyện Quảng Điền cũng đã biểu quyết danh sách sơ bộ những người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các đại biểu đã tập trung thảo luận và biểu quyết nhất trí danh sách sơ bộ những người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, gồm có 57 người. Trong đó, có 20 nữ, tỷ lệ 35,09%; trẻ tuổi 21 người, tỷ lệ 36,84%; ngoài Đảng 3 người, tỷ lệ 5,26%... Với cơ cấu tỷ lệ nữ, trẻ tuổi ứng cử đại biểu HĐND lần này cho thấy sự quan tâm của các cấp, ngành nhằm tạo sự công bằng, hợp lý, phát huy vai trò đội ngũ cán bộ nữ, trẻ./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất