Mong bầu được những đại biểu Quốc hội xứng đáng

 Quang cảnh họp báo. (Ảnh: HH)

Ngày 23/3, Văn phòng Quốc hội tổ chức buổi họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Tại họp báo, phóng viên đề cập đến việc nhiệm kỳ khóa XIV có một số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) không làm tròn chức trách nhiệm vụ, bị kỷ luật và bị bãi nhiệm. Mặt khác, hiện đang hiệp thương nhưng có ý kiến cho rằng trong số 205 người ứng cử để bầu làm ĐBQH chuyên trách có hiện tượng “con ông cháu cha”, hay đưa người từ nơi khác về mà không đủ tiêu chuẩn..

Trả lời phóng viên, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Anh Tuấn nhìn nhận, trong khóa XIV đúng là có một số ĐBQH không hoàn thành nhiệm vụ được cử tri và nhân dân giao phó, và đây là điều đáng tiếc. Trong đó, có nhiều ĐBQH giữ những vị trí lãnh đạo cao, thậm chí có người là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng đều bị đưa ra xem xét. Song điều này cũng thể hiện sự đổi mới của nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV khi song hành với Quốc hội là Chính phủ, đặc biệt là sự chỉ đạo kiên quyết của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Dù vậy, ông Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: “Trong 494 ĐBQH khóa XIV khi bước vào kỳ họp thứ nhất đều đủ điều kiện tư cách ĐBQH. Còn trong quá trình triển khai nhiệm vụ đại biểu mới phát sinh các vi phạm”.

Từ bài học kinh nghiệm trên, theo ông Nguyễn Anh Tuấn, để bầu Quốc hội khóa XV, ngay từ đầu Đảng, Chính phủ, Quốc hội và MTTQ Việt Nam đã có ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đây là quá trình chuẩn bị hết sức chu đáo. "Mong muốn của cử tri cả nước là Quốc hội khóa mới bầu ra những ĐBQH xứng đáng để đại diện cho nhân dân cả nước" - ông nhấn mạnh.

Cũng theo ông Nguyễn Anh Tuấn, một số trường hợp đại biểu khóa trước quá tuổi theo quy định như các ông Bùi Sỹ Lợi, Phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội hay ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng ban Dân nguyện, Ban Công tác đại biểu đã đề xuất xem xét như trường hợp chuyên gia, trường hợp đặc biệt.

Đối với ý kiến cho rằng chỉ chú trọng con cháu, hay người thân quen ở bên ngoài vào mà không huy động được nhiều các chuyên gia có kinh nghiệm để làm ĐBQH chuyên trách, ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh ngoài tiêu chuẩn chung của ĐBQH thì ĐBQH chuyên trách có tiêu chuẩn riêng, trước hết là về độ tuổi theo hướng dẫn.

“Dư luận cho rằng, có hiện tượng chú ý con cháu, người ngoài về theo mối quan hệ, nhưng con cháu hay người ngoài đều phải căn cứ theo tiêu chuẩn, điều kiện và theo Luật Bầu cử Quốc hội” - ông Nguyễn Anh Tuấn khẳng định. Hơn nữa, việc xem xét, cho ý kiến, kiến nghị về các trường hợp giới thiệu ứng cử còn đến 10 ngày trước khi diễn ra bầu cử Quốc hội khóa XV. Do đó, mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp của cử tri và nhân dân cả nước về các ứng viên ứng ĐBQH sau khi công bố danh sách.

Khẳng định quan điểm không chú trọng một đối tượng cụ thể nào, ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: "Quan trọng nhất vẫn là tuân thủ quy định, tiêu chuẩn, điều kiện, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói, không vì cơ cấu mà làm giảm đi chất lượng ĐBQH".
Ông cũng thông tin thêm, hai nhiệm kỳ vừa qua, đã có sự tăng cường chuyên viên, cán bộ công chức có kinh nghiệm, năng lực tham gia vào các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Tuy nhiên hiện nay, với số lượng ĐBQH chuyên trách tăng từ 35 lên 40%, nên đến nay vẫn thiếu người ứng cử làm ĐBQH chuyên trách.

Trả lời thêm về vấn đề này, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: ĐBQH khóa XV phải tuân theo tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn riêng. Riêng đối với 205 ĐBQH chuyên trách thì quy định rất chặt chẽ, đó là thứ nhất phải nằm trong quy hoạch ĐBQH chuyên trách, thứ hai chức vụ phải từ Vụ trưởng trở lên, trải qua quy trình 5 bước...

Riêng đối với ĐBQH chuyên trách là các chuyên gia thì sau hiệp thương lần thứ 2 cho thấy, những người có trình độ là GS, PGS có 16/205 đại biểu, trình độ tiến sĩ là 63/205, thạc sĩ là 94/205; còn lại đại học chỉ chiếm 32/205. Nhìn tổng quát thấy chất lượng các ứng viên để làm ĐBQH chuyên trách rất đảm bảo./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất